Nieuws van Bonaire

ZJCN roept op onverwerkte klachten te melden

KRALENDIJK – Begin maart zal de klachtenfunctionaris van ZJCN aanwezig zijn op Saba en Sint Eustatius. Verzekerden op die eilanden die een klacht hebben ingediend en nog geen reactie hebben gehad kunnen zich opnieuw melden.

Het gaat om klachten die langer dan zes maanden geleden zijn ingediend en die nog niet in behandeling zijn genomen. Die klachten worden met voorrang behandeld.

De klachtenfunctionaris van ZJCN is op 1 maart aanwezig op Saba van 13.00 tot 17.00 uur en op Sint Eustatius op 3 maart van 8.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Verzekerden kunnen een afspraak met de ZJCN-klachtenfunctionaris maken via klacht@zorgverzekeringskantoor.nl of via het lokale ZJCN-kantoor.

Deel dit artikel