Nieuws van Bonaire

Maatregelen genomen tegen agressieve honden aan de Kibra’i Montaña

Maatregelen genomen tegen agressieve honden aan de Kibra’i Montaña

Kralendijk – Drie honden zijn bij een woning aan de Kibra’i Montaña gevangen genomen om ze te laten inslapen door een dierenarts. Dit gebeurde nadat eind oktober een vrouw werd aangevallen en ernstig gewond raakte.

Tijdens het vangen toonde één van de honden agressief gedrag en viel de politie en dierenarts aan. Om te voorkomen dat ze door deze hond gebeten zouden  worden, was de politie genoodzaakt deze agressieve hond dood te schieten uit zelfverdediging.

Op 31 oktober werd de vrouw door de drie honden  aangevallen terwijl zij op de weg Kibra’i Montaña liep. Zij heeft ernstige bijtwonden aan de aanval overgehouden. Enkele dagen later, op 2 november, werd nog een dame op dezelfde weg aangevallen door een drietal honden met dezelfde signalement. Ook  dit slachtoffer heeft hier ernstige bijtwonden aan overgehouden. Uit onderzoek bleek dat het om dezelfde honden ging.

Naar aanleiding  van deze twee incidenten is de eigenaar van de honden op de hoogte gesteld  van de schade die zijn honden hebben aangericht. Er werd door KPCN een rapport opgesteld met als doel de drie honden, conform artikel 8, lid 1 van de Hondenverordening Bonaire 1997, als gevaarlijk aan te merken en om maatregelen te nemen zoals vermeld in de Hondenverordening Bonaire 1997.

Dit rapport werd als verzoek ingediend bij het kabinet van de Gezaghebber.  Het verzoek heeft als doel de gebruikers van de openbare weg, in dit geval de weg Kibra’i Montaña en omgeving veilig te stellen.

Na aanwijzing door de Gezaghebber werd conform de Hondenverordening de nodige maatregelen genomen met betrekking tot de honden.

Wekelijks wordt er melding gedaan bij de politie over agressieve loslopende honden. De frequentie en ernst  van deze meldingen variëren . Het betreft meldingen van onder andere honden die geiten en kippen doodbijten met financiële gevolgen voor de veehouders, maar ook honden die bestuurders  van fietsen /scooters aanvallen en hierdoor levensgevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaken.

Het aantal incidenten waarbij personen daadwerkelijk worden gebeten en zich onder medische behandeling moeten laten stellen neemt toe.  Het KPCN wil hondeneigenaars erop attenderen om de honden op het erf te houden door middel van een goede omheining waar de honden niet  naar buiten kunnen en/of door het vastmaken van de hond om dit soort situaties te voorkomen.

Ook is het raadzaam een hond te socialiseren. Een hond heeft opvoeding en training nodig. Er zijn voorzieningen hiervoor op het eiland aanwezig. U bent als eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag en de training van uw hond.  


Lees ook:

1200
Deel dit artikel