Nieuws van Bonaire

Ook vanuit EZK tegemoetkoming ondernemers Caribisch Nederland

Ook vanuit EZK tegemoetkoming ondernemers Caribisch Nederland

Ondernemers die geraakt worden door de maatregelen in verband met het coronavirus en te maken hebben met hoge vaste lasten, kunnen een tegemoetkoming krijgen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De tegemoetkoming is eenmalig 4400 dollar.

De tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers die actief zijn op Bonaire, Saba of Sint Eustatius en die verwachten in de periode 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020 minimaal 4400 dollar omzetverlies te lijden terwijl zij in dezelfde periode ten minste 4400 dollar vaste lasten hebben. Onder vaste lasten worden bijvoorbeeld kosten van een bedrijfspand, verzekeringen en financieringen gerekend. Belastingen, werkgeverspremies en loonkosten worden niet meegerekend als vaste lasten. Voor loonkosten kan een beroep worden gedaan op de noodregeling van SZW.


Omdat het Ministerie van EZK geen uitvoeringsinstantie heeft in Caribisch Nederland, gaat de RCN-unit SZW deze regeling uitvoeren. Het is mogelijk om voor zowel de noodregeling SZW als voor de tegemoetkoming EZK in aanmerking te komen.

Alle voorwaarden en de aanvraagformulieren voor de tegemoetkoming staan op www.rijksdienstcn.com/covid-19 (onder Noodpakket Overheid). Volledig Ingevulde en ondertekende formulier kunnen tot en met uiterlijk 12 juli 2020 per e-mail worden ingestuurd naar tegemoetkomingEZK@rijksdienstcn.com.

Voor hulp bij het doen van de aanvraag kan contact opgenomen worden met de RCN-unit SZW via 781-5558 (Bonaire) of 319 -5693 (Sint Eustatius en Saba). Ondernemers op Bonaire kunnen zich ook richten tot de Kamer van Koophandel via steunloket@kvkbonaire.com.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo