Nieuws van Bonaire

Toelichting KPCN klachten hondenoverlast

Kralendijk – Naar aanleiding van de verontrustende berichten van Stichting Dierenhulp, heeft KPCN het volgende bericht.

Er zijn in de afgelopen weken meer dan 10 klachten binnengekomen van een groep van 4 honden die meerdere huisdieren hebben gedood, tuinen vernietigen en een bedreiging vormen voor mensen.

Conform de hondenverodening is elke baas verantwoordelijk voor hun honden. Naar aanleiding van het bovengenoemde is aan het korps toestemming gegeven om extreme maatregelen toe te passen.

Gezien dit niet de voorkeur is van het korps is nogmaals contact opgenomen met diverse instanties die de honden op een andere manier weg zouden kunnen halen, waaronder Dierenbescherming Bonaire.

Wij betreuren de manier dat deze boodschap in de media is geplaats.

Nogmaals, gezien de overlast en het gevaar die deze 4 honden veroorzaken is het noodzakelijk om maatregelen te treffen. De politie heeft zijn best gedaan om het via instanties te doen. Mocht dat niet lukken, dan moeten wij overstappen tot andere maatregelen.

1200

Ps. Andere maatregelen = niet schieten, daar hangt een heel ander protocol aan vast.

UPDATE Stichting Dierenhulp – van den Tweel honden

Vandaag is ons op schrift bevestigd dat het KPCN vandaag niet zal overgaan tot het afschieten van de aanwezige honden bij Supermarket V.d Tweel. Deze kwestie houd nauw verband met de door ons ingediende nieuwe hondenverordening en zal een nader vervolg krijgen. Fundashon Kunuku Kakelvers heeft plek kunnen maken voor de bruine hond. Voorlopig dus pas op de plaats, en een veilige tijdelijke locatie voor een aantal.

Deel dit artikelRocargoRocargo