Nieuws van Bonaire

Training “werkgeversdienstverlening” succesvol afgerond

Kralendijk – Onlangs hebben 9 medewerkers van de Directie Samenleving en Zorg (OLB), de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Forma en Mental Health Caribbean, de training ‘werkgeversdienstverlening’ succesvol afgerond.

De training is georganiseerd in het kader van de twinning tussen Caribisch Nederland en de Gemeente Leiden om de arbeidsmarktbemiddeling op de eilanden te versterken.

De deelnemers van de 4 verschillende organisaties op Bonaire zijn allemaal bezig met arbeidsbemiddeling. Zij vonden het heel leerzaam om gezamenlijk mee te doen aan deze training, praktische tips en handvatten te krijgen en vooral ook afspraken te maken hoe je samen de dienstverlening aan de werkgevers op Bonaire kan verbeteren.

Trainer Dorien Versteeg: ‘Wat een gemotiveerde en betrokken groep deelnemers en wat gebeuren er al veel goeie dingen. Werkgevers zijn van onschatbare waarde voor arbeidsbemiddeling en het is heel mooi dat dat hier ook de aandacht krijgt’.

In de training hebben de deelnemers onder andere geleerd hoe structuur op te bouwen in gesprekken met werkgevers en hoe werkgevers uniform te informeren en adviseren vanuit de verschillende organisaties. Hierdoor kunnen zij hun werk op het vlak van arbeidsmarktbemiddeling beter uitvoeren.

Ingrid Sealy, afdelingshoofd MOA: ‘Ik was vorig jaar voor het uitwisselingsprogramma in Leiden en heb daar kennis gemaakt met het Werkgeversteam. Ik was onder de indruk hoe ze dat daar aanpakken en wilde dat graag ook voor Bonaire. Met deze training, die in een mooie samenwerking lokaal is aangepast, is een basis gelegd waarmee wij ook in het nieuw op te zetten Plenchi di Trabou verder kunnen’.

Gedeputeerde Den Heyer heeft bij de afsluiting van de training de certificaten overhandigd en nogmaals het belang van een goede band met de werkgevers benadrukt om zo te komen tot succesvolle arbeidsbemiddeling.

Deel dit artikel