Nieuws van Bonaire

Het Koninkrijk zet zich sterk in voor kinderbescherming

Kralendijk – De Interlandelijke Taskforce Kinderrechten kan terugkijken op een succesvolle conferentie met als thema “Ready. Set. Protect”. Tijdens deze conferentie hebben de landen en openbare lichamen van het Koninkrijk kennis en ervaring uitgewisseld en concrete afspraken gemaakt die tot tastbare resultaten zullen leiden op het gebied van kinderbescherming.

Er waren verschillende inspirerende keynote sprekers en interactieve workshops. De professionals van alle zes eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk die aanwezig waren op de conferentie, waren onder de indruk. Terwijl er ongetwijfeld meer moet worden bereikt, werken alle eilanden met toewijding om een sterk netwerk voor kinderbescherming nader op te bouwen. De mogelijkheid om de samenwerking tussen de eilanden en Nederland verder te versterken, was zonder meer een resultaat van doorslaggevend belang, gezien het feit dat samenwerking een voorwaarde is om blijvende resultaten bereiken.

Curaçao en Sint Maarten gaan samenwerken om hun respectievelijke meldcodes op te zetten. Aruba voert een sociaal crisisplan uit, dat zich onder andere richt op preventie. Bonaire heeft “safety nets” geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat kinderen na schooltijd de mogelijkheid hebben om buitenschoolse activiteiten bij te wonen. Dit concept is tamelijk effectief gebleken. Saba heeft de HighScope-methode geïntroduceerd, in een poging om voorschoolse onderwijs te verbeteren. Sint Eustatius bereidt zich voor op de lancering van de kindertelefoon en houdt zich ook bezig met het oprichten van een meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de initiatieven die de eilanden ondernemen om onze kinderen een betere toekomst te bieden.

Het is een veel voorkomende misvatting om te denken dat kinderen alleen mishandeld worden als ze worden geslagen, seksueel worden misbruikt of als er tegen ze wordt geschreeuwd. De meest voorkomende vorm van mishandeling is echter verwaarlozing, zowel fysiek als emotioneel. Omdat dit passieve vormen van mishandeling zijn, worden ze vaak niet opgemerkt of als zodanig herkend. Dit is de reden waarom de Taskforce de nadruk legt op preventie. Preventie is een van de aandachtsgebieden van het MoU, dat de landen en openbare lichamen in het Koninkrijk vorig jaar hebben ondertekend in het kader van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind.

De Interlandelijke Taskforce Kinderrechten is tijdens de Koninkrijksconferentie van 2014 op Aruba in het leven geroepen, om, naast andere specifieke taken, samenwerking en deskundigheidsbevordering op het gebied van kinderrechten binnen het Koninkrijk te bevorderen. “Ready. Set. Protect.”, was de vierde achtereenvolgende Taskforce conferentie.

Neem voor meer informatie contact op met Christopher Frans telefoon 599 717 5330 tst 2211 of email christopher.frans@bonairegov.com.

V.l.n.r. boven: Soraya Agard (Sint Maarten), Yvonne Bermudes (Aruba), Sacha Geerman (Aruba), Miosotis Yearwood (Curaçao), Peggy Grootens (Curaçao), Shermina Powell-Richardson (Sint Maarten)
V.l.n.r. onder: Job Tanis (Nederland-Ministerie van VWS), Dirkje de Jong (Sint Eustatius), Christopher Frans (Bonaire), Rachel Crowe (Nederland-Ministerie van BZK), Krijn Pons (Saba)

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo