Nieuws van Bonaire

Viering “Dag van de Pers” succesvol

 

Op donderdag 30 augustus heeft de RCN in samenwerking met het OLB voor de tweede keer de “Dag van de Pers” georganiseerd. Dit is inmiddels een goede traditie om de waardering voor de pers te tonen en om de relatie met de pers te versterken.

 

Het thema van dit jaar was “De rol van de pers en overheid gedurende een crisis”. Een actueel thema omdat orkaan Irma nog vers op ons netvlies staat. Tijdens Irma bleek hoe belangrijk communicatie, begrip en samenwerking tussen pers en de overheid is. Het is van belang dat pers en de overheid op één lijn zitten om zo miscommunicatie of verstoring van informatie tijdens een ramp of crisis te beperken. 

 

De middag werd geopend door waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond, vervolgens sprak de Gezaghebber van Bonaire, de heer Edison Rijna en demonstreerde hij de Disasterprep Bonaire (https://we.tl/t-KvYZIv0VkY ) via een animatie. Dit is de rampen- en crisisapp van het OLB. Vervolgens werden er presentaties gegeven aan 42 deelnemers waaronder pers, communicatiedeskundigen van de overheid en semi overheid. In een workshop werd de deelnemers gevraagd te achterhalen wat voor knelpunten zij ervaren tijdens een crisis of ramp. Er volgde een levendige discussie tussen de verschillende groepen. 

 

Er werd geconcludeerd dat overheden zich moeten realiseren dat, in de huidige tijd van social media, informatie snel naar buiten wordt gebracht. De overheden zullen hierop in moeten spelen door kortere lijnen aan te brengen in de procedures, zodat afgestemde en betrouwbare informatie zo snel mogelijk verstrekt kan worden. 

 

De pers gaf aan dat snelheid belangrijk voor ze is. Maar dat zij, als er transparant en open met elkaar wordt gecommuniceerd, juistheid van informatie boven snelheid waarderen. Het doel van deze middag was om meer begrip voor elkaar op te brengen en om de pers en overheden beter te laten samenwerken zodat zij het publiek goed voor kunnen lichten. De conclusies en gemaakte afspraken zullen met de deelnemers van de middag worden gedeeld. De middag werd afgesloten met een borrel tijdens een boottocht.  

Deel dit artikel