Bonaire

Column Ikki’s Eiland : Een zonnige toekomst

Ikki's eiland; hier woont een mens....
Column Ikki's Eiland : Een zonnige toekomst

Ikki’s eiland; hier woont een mens….

Door Auke van der Berg

De gedachte dat door een menselijke fout het rioolwater weer uit de kraan kwam in Den Haag was voor de hand liggend. Niet eerder waren zoveel kamerleden en ministers met positieve geluiden in het nieuws over de BES-eilanden als in de laatste week. Mijn conclusie was dat de sporen xtc en coke voor een stralend humeur zorgden.

De waarheid is echter gezonder. De komst van René Zwart naar Bonaire.nu levert deze stroom interviews op. Of hoe belangrijk journalistiek is voor de samenleving.

Het interview met Ruard Ganzevoort, voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijkrelaties, spant de kroon als je positiviteit als graadmeter neemt. De kop ‘Is het einde in zicht van sociale achterstelling Caribisch Nederland?’, vat het optimisme van deze GroenLinkser samen.

Minister Ingrid van Engelshoven gaat kijken of levenlangleren ingevoerd kan worden in Caribisch Nederland en Minister Blok vindt dat het Koninkrijk een unique selling point is dankzij de ABC-eilanden. Al is het mij niet helemaal duidelijk wat dat is, een uniek verkooppraatje, het klinkt goed.

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks wil graag van minister Kajsa Ollongren en staatsecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties horen welke wetten en regelingen op het gebied van mensenrechten wel in het Europese deel van Nederland van toepassing zijn, maar niet in Caribisch Nederland. Als er verschillen zijn, wil de fractie ook nog weten wat er gedaan moet worden om die verschillen in de prullenbak te doen belanden.
Deze vragen werden ingegeven door het bezoek van het College voor de Rechten van de Mens aan de BES-eilanden. Het College wil kleine kantoren openen op alle drie de eilanden voor burgers met klachten over mensenrechten. Ook een College wil groeien.

De dissonant in deze zonnige week was de heer Wiebes, Minister van Economische Zaken. Op Ikki’s eiland wordt binnenkort een nieuwe tariefstructuur ingevoerd voor de elektriciteit. Die invoering brengt een tariefsverhoging mee die voor de gezinnen met de laagste inkomens ernstige gevolgen heeft.

Meneer Wiebes kon nog geen antwoord geven op vragen hieromtrent. Hij ‘zit’ nog niet goed in het dossier, volgens eigen zeggen.

Het oogt alsof Den Haag de verhouding met de eilanden wil veranderen. Uit de interviews straalt optimisme. Maar dat er nog geen juichende menigtes bij de regeringsgebouwen staan is ergens wel verklaarbaar. Er zijn nogal wat woorden over Ikki’s eiland uitgestrooid in de voorbije jaren.

Daarom is het jammer dat het antwoord op de vraag wanneer het sociaal minimum vastgesteld wordt, voorlopig nog op zich laat wachten. De staatssecretaris werkt eraan. Ergens klinkt dit antwoord vertrouwd.

Dat de heer Wiebes nog niet goed in het dossier over de energieprijzen zit, een zaak waarvan de gevolgen voor iedereen binnen afzienbare tijd voelbaar zijn, is spijtig. Maar ook wel op te lossen. Blijf niet zitten, klauter uit het dossier en ga maar lezen.

Al in 2014 vertelde bijvoorbeeld de toenmalige minister Kamp van Economische Zaken over het onbetaalbaar worden van de elektriciteit. En bedenk dat een bewoner van Ameland hetzelfde vastrecht heeft als een inwoner van Amsterdam, omdat de kosten van het elektriciteitsnetwerk zijn ‘gesocialiseerd’. Als je de hoge netwerkkosten op de BES-eilanden, en die kosten zijn nu eenmaal hoog gezien de kleine schaal, om zou slaan over alle 17 miljoen Europese Nederlanders, zou de energierekening van ons, Europese Nederlanders, met 65 eurocent stijgen. Per jaar.

Als je daarnaast bedenkt wat de mogelijkheden op de eilanden zijn voor zonne- en windenergie, hoef je geen uren meer in dat dossier te zitten. Dan ga je aan de slag. Kijk je naar een oplossing voor de korte termijn en ga je tegelijkertijd werken aan een zonnige toekomst.

Deel dit artikel