Bonaire

Magazine profileert Bonaire als partner

Kralendijk – Bonaire is alweer ruim 7 jaar een bijzondere gemeente in het land Nederland en toch laat de kennis over ons eiland bij veel inwoners in het Europese deel te wensen over. Ook de landelijke media berichten nauwelijks over Bonaire. Het is dus tijd dat we onszelf gaan voorstellen.

Daarom is door het Kabinet van de Gezaghebber het initiatief genomen voor een twee keer per jaar uit te brengen magazine: ‘Bonaire’. Door middel van een mix van interviews, nieuwsberichten en achtergrondartikelen worden de ontwikkelingen op Bonaire op een journalistieke wijze belicht. Bedoeling is om bij te dragen aan een evenwichtige beeldvorming over Bonaire bij professionals zoals bestuurders, politici, ambtenaren en vertegenwoordigers van instituties die functioneel betrokken zijn bij de Koninkrijksrelaties en in het bijzonder bij Caribisch Nederland alsmede bij ondernemers die potentieel geïnteresseerd zijn in zakendoen op of via Bonaire.

Door het bewerkstelligen van een grotere bekendheid van Bonaire als een betrouwbaar en constructief samenwerkingspartner op bestuurlijk niveau en een aantrekkelijke investeringslocatie met een relatief jonge, goed opgeleide (meertalige) beroepsbevolking, een actief bedrijfsleven en een uitstekend ondernemingsklimaat kan een impuls worden gegeven aan de verdere sociaal-economische vooruitgang van Bonaire.

Het eerste nummer is vrijdag 23 februari door gezaghebber Edison Rijna aangeboden aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo