Bonaire

Veiligheidshuis Bonaire gaat verder


Het Veiligheidshuis Bonaire bestaat sinds maart 2015. De subsidie verstrekt door de rijksoverheid aan de Stichting Reclassering Caribisch Nederland, wordt ingezet om een procesmanager in te huren. Deze procesmanager verbindt alle partijen die samenwerken met het Veiligheidshuis. 

Rocargo

De naam suggereert een gebouw of opvangtehuis maar dat is niet het geval. Het Veiligheidshuis is een samenwerking tussen 15 verschillende organisaties. Dat zijn allemaal organisaties die werken in de zorg, justitie, onderwijs en bestuur (OLB). Gezamenlijk pakken zij de problematiek aan rondom huiselijk geweld, probleemgezinnen, jeugdproblematiek, nazorg na detentie en overlastsituaties. Bij dit soort problemen zijn verschillende organisaties en ketens nodig om tot goede oplossingen te kunnen komen.

Na de eerste succesvolle pilotfase van twee jaar is in 2017 opnieuw subsidie  toegekend voor drie jaar. In de subsidieregeling zijn ook de eilanden Saba en Sint Eustatius opgenomen. Het Veiligheidshuis krijgt hiermee de kans om verder te werken aan de ingewikkelde zaken. Onderzocht wordt in hoeverre het OLB de regie op het veiligheidshuis van de Stichting Reclassering Bonaire op termijn kan overnemen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo