Bonaire

Drie busjes voor Stichting Professionele Zorg voor Kinderen

Kralendijk, Vrijdagmiddag heeft de gedeputeerde belast met Sociale Zaken en Welzijn en Zorg dhr Edsel Cecilia twee autosleuteltjes aan twee kinderen van Fundashon Kuido Profeshonal pa Mucha – Stichting Porfessionele zorg voor Kinderen overhandigd. De voorzitter van de stichting, mw Jennifer Silberie-Henriquez en mw Ruthmila St. Jago, adviseur Welzijnsbeleid van de Directie Samenleving en Zorg waren hierbij aanwezig.

Het fonds ‘Plan van Aanpak Kinderrechten Bonaire’ (BZK) heeft in totaal drie busjes gefinancierd, twee kleinere en één grote, die bestemd zijn voor gebruik door de naschoolse opvang. In de praktijk is gebleken dat veel kinderen en jongeren niet aan naschoolse activiteiten kunnen deelnemen omdat er geen transport is of omdat transport te duur is. Eén meisje heeft het lint doorgeknipt terwijl gedeputeerde Cecilia en de voorzitter van de stichting mw Silberie toekeken. Daarna konden de portieren geopend worden en de jongens en meisjes stapten de busjes in.

Tot slot heeft gedeputeerde Cecilia namens het Bonairiaanse eilandsbestuur de stichting en de kinderen gefeliciteerd met de nieuwe busjes.   

Deel dit artikel