Bonaire

Plasterk prijst aanpak van Saba

Minister van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Ronald Plasterk, is zijn afscheidsreis aan de eilanden van Caribisch Nederland begonnen op Saba op 14 augustus. In vergaderingen met de Eilandsraad en de bestuurscollege van het openbaar lichaam van Saba, bleken met name de resultaten van de afgelopen jaren, de goede werkrelatie tussen de twee partijen, en de kwesties waarvoor nog verdere ontwikkeling en vooruitgang nodig is de belangrijkste onderwerpen van het gesprek.

De Minister had veel lof voor de Sabaanse aanpak om samen te werken met de ministeries van de Nederlandse rijksoverheid. “Ik waardeer echt de professionele en zakelijke manier waarin u uw zaken doet. Blijf dit niveau van optimisme handhaven”. Beide partijen erkennen dat er al veel is bereikt maar dat er nog meer te doen is in de nabije toekomst. De Minister benadrukt dat mensen het directe resultaat misschien niet, direct persoonlijk voelen al kan er worden aangetoond dat er betere gezondheidszorg, gratis onderwijs, bredere wegen, ondergrondse elektriciteit en meer is gerealiseerd. De Minister verzekert de Sabaanse overheid dat er meer investeringen en ontwikkelingen gaan volgen.

De Eilandsraad en de Bestuurscollege bevragen wanneer de bevindingen van het rapport Spies worden geïmplementeerd. Volgens Minister Plasterk is dit reeds begonnen door middel van de meerjaren plannen die momenteel worden uitgevoerd op elk eiland. Hij merkte verder op dat de weg voorwaarts gestoeld zal zijn op een differentiatie in de benadering van ieder openbaar lichaam. De halfjaarlijkse bezoeken aan de eilanden voor werkvergaderingen tussen elk openbaar lichaam, de directeur-generaal van de ministeries aan de CN-tafel en de directie van Koninkrijksrelaties streven naar dit doel. De vergadering benadrukte ook zaken betreffende sociale voorzieningen, het niveau van de vrije-uitkering en de pensioen bezuinigingen.

Plasterk vroeg verder de vertegenwoordigers niet de veronderstellingen te aanvaarden dat er niets verbeterd is op Saba de afgelopen jaren. Rond rijdend op het  eiland kan men de vele positieve veranderingen zien. “Saba is op het juiste spoor. Ga verder in die geest”. De minister en de delegatie is doorgereisd naar Sint Eustatius op maandag middag voor soortgelijke besprekingen met de Eilandsraad en het Bestuurscollege.

 

Rocargo
Deel dit artikel