Geen categorie

Extra geld om kinderen kansen te geven

Álle kinderen moeten mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Dat is belangrijk voor nu en voor later. Daarom stelt het kabinet vanaf dit jaar tot en met het jaar 2021, 1 miljoen euro per jaar extra beschikbaar om álle kinderen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius kansen te geven. Zo kunnen ook kinderen meedoen als er thuis weinig geld is.

Organisaties die goede plannen hebben om kinderen te helpen, kunnen een subsidie aanvragen. Met het geld dat ze ontvangen kunnen ze bijvoorbeeld zorgen voor gezond eten op school, zwemlessen voor kinderen waarvan de ouders dat niet zelf kunnen betalen of bijvoorbeeld voor muziekles of een muziekinstrument. Het gaat daarbij om organisaties zonder winstoogmerk met een rechtspersoonlijkheid, zoals scholen, stichtingen, kerken en verenigingen. Ook volgend jaar komt er weer een mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil er op deze manier voor zorgen dat het geld direct bij de kinderen terecht komt. Het kan alleen worden uitgegeven aan zaken zoals schoolspullen, abonnementen, sportkleren of muzieklessen voor kinderen. “Ieder kind doet er toe. Het moet niet uitmaken hoe dik de portemonnee van je vader of moeder is om mee te kunnen doen”, zegt Klijnsma. “We moeten er dus voor zorgen dat kinderen de spullen krijgen die ze nodig hebben om op te groeien.”

Organisaties kunnen van 29 mei tot en met 12 juni 2017 plannen indienen. Daarbij worden de plannen beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Als een plan wordt goedgekeurd, kan de organisatie subsidie krijgen tot het subsidieplafond is bereikt. Zo kunnen de spullen snel bij de kinderen terecht komen. Zodat álle kinderen kunnen meedoen.

Medewerkers van de RCN Unit SZW en van het ministerie van Sociale Zaken kunnen ondersteunen met het opstellen van aanvragen. Ze zullen in mei op de eilanden aanwezig zijn om waar nodig te helpen. Ook zullen er informatiebijeenkomsten worden georganiseerd op alle drie de eilanden. Meer informatie hierover volgt later.

Deel dit artikel