Geen categorie

Aanpassing van de prijs voor kippeneieren

Kralendijk- Het Eilandsbestuur van Bonaire past de prijs voor lokaal geproduceerde en geïmporteerde kippeneieren aan. Zoals bekend vallen eieren onder de categorie producten voor de eerste levensbehoefte waarvoor het Eilandsbestuur een maximumprijs vaststelt. De laatste keer dat maximumprijzen voor eieren werden vastgesteld, was op 10 februari 2011 door middel van het besluit AB.2011, nr 4. Op die dag werd om één of andere reden de prijzen voor geïmporteerde eieren niet opgenomen in het besluit. Om deze reden en ook in verband met wijzigingen in de prijzen op de markt, stelt het Eilandsbestuur van Bonaire maximumprijzen vast voor zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde kippeneieren.

Het Eilandsbestuur van Bonaire deelt mee dat bij het importeren van eieren de importeur terdege rekening moet houden met de wet- en regelgeving betreffende de volksgezondheid.

Hieronder volgt een prijslijst voor kippeneieren zoals vastgesteld door het Eilandsbestuur van Bonaire en die op 2 maart 2017 van kracht is geworden.

Prijzen voor de groothandel voor op Bonaire geproduceerde eieren:
Met een gewicht van 730 gram of meer: USD 2.64 per dozijn.
Met een gewicht van minder dan 730 gram: USD 2.49 per dozijn.

Prijzen voor de detailhandel voor op Bonaire geproduceerde eieren:
Met een gewicht van 730 gram of meer: USD 2.78 per dozijn.
Met een gewicht van minder dan 730 gram: USD 2.62 per dozijn.

Prijzen voor de groothandel voor niet op Bonaire geproduceerde eieren:
Met een gewicht van 730 gram of meer: USD 1.30 per dozijn.
Met een gewicht van minder dan 730 gram: USD 1.16 per dozijn.

Prijzen voor de detailhandel voor niet op Bonaire geproduceerde eieren:
Met een gewicht van 730 gram of meer: USD 1.37 per dozijn.
Met een gewicht van minder dan 730 gram: USD 1.23 per dozijn.

Deel dit artikel