Media

Jaaroverzicht 2016 deel 4: April

Jaaroverzicht 2016 deel 4: April

De nieuwe Papa Cornesschool wordt in April opgeleverd. Het is de eerste zogenaamde ‘brede school’ op het eiland.

Door Harald Linkels

De leiding van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zegt blij te zijn om te zien dat de criminaliteitscijfers over het algemeen een dalende trend laten zien op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Volgens KPCN zijn atrako’s (overvallen) op Bonaire met 39% afgenomen en vergeleken met 2013 zelfs gehalveerd. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (BZK) geeft toe dat oud-PDB politicus Jopie Abraham gedurende een periode is afgeluisterd door de AIVD. 

Er komen zo’n 300 bezoekers af op de open dag van de Stichting Krusada, die laat zien wat zij doet aan onder andere de verslavingszorg op het eiland. KLM viert het feit dat zij 80 jaar geleden op Bonaire begon te vliegen. Maar liefst 24 bedrijven maken gebruik van de gelegenheid die de Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) biedt om een schildpaddennest te adopteren. Het zorgverzekeringskantoor (ZVK) ontkent dat zij de hand heeft in de sluiting van de botika’s op het eiland. De traditionele botika’s verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld van Bonaire.

Kiezers lopen niet bepaald warm om hun stem uit te brengen voor het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. De stembureaus liggen er de hele dag verlaten bij. Officier van Justitie Starrenburg eist een totaal van 18 jaar gevangenisstraf tegen de Venezolaan Jonathan Marco Solis voor de ‘crime passionel’ waarbij hij de jonge Fransico Wanga met 32 messteken om het leven bracht. Oppositiepartij Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) zegt ontevreden te zijn over de consultatieronde van het Bestuurscollege naar aanleiding van de resultaten van het referendum over het invullen van de directe band met Nederland.

De nieuwe Papa Cornesschool, die als eerste zogenaamde brede school functioneert is afgelopen week in gebruik genomen. De school is, alleen al qua uiterlijk en door haar ligging, een juweeltje te noemen. Het centrum Jeugd- en Gezin organiseert (CJG) op Bonaire een bijeenkomst voor ouders van kinderen die homoseksueel, biseksueel of transgender zijn. De bijeenkomst is gericht op ouders die het moeilijk vinden op de juiste manier om te gaan met  de gevoelens van hun kind. Een totaal van 12 Eerste Kamerleden bezoekt het eiland onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer, Ruard Ganzevoort.

1200

De Justitiële Inrichtingen Caribisch Nederland (JICN) en Stiching Krusada verrichten gezamenlijk de opening van het arbeidsreactivering centrum en de resocialisatiewoningen op het terrein van Krusada. De ‘Ride for the Roses’ die voor het eerst op Bonaire plaatsvond kent meer dan 1000 deelnemers en brengt een bedrag van ruim 35.000 dollar op. Het Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) en kennisinstituut TNO Caribbean sluiten een raamovereenkomst voor technisch-economische ondersteuning door TNO bij de uitbreiding van de productiecapaciteit van elektriciteit op het eiland. Volgens het WEB stijgt de vraag naar energie de laatste jaren aanzienlijk.

Er zijn dit jaar 4 Koninklijke onderscheidingen op Bonaire: Tecla Piar Martilio, Josefina Silië, Alipio Goeloe en Ubaldo Anthony ontvangen van Gezaghebber Edison Rijna hun lintje. Nina den Heyer treedt aan in de eilandsraad als het nieuwste lid namens de MPB. Den Heyer zal de plaats innemen van Joselito Statia, die ruim een jaar het raadslidmaatschap voor de blauwe partij heeft vervuld. De MPB zegt het bestuursprogramma te willen schrijven voor het bestuurscollege van de PDB en de UPB. De partij van partijdleider Elvis Tjin Asjoe zegt het onbegrijpelijk te vinden dat de coalitie het eiland bestuurt zonder duidelijk bestuursprogramma. In een politiek dramatische wending geeft UPB-eilandsraadslid Esther Bernabela schriftelijk aan zich af te scheiden van de UPB en door te gaan als onafhankelijk eilandsraadslid. Hiermee verliest de coalitie van PDB en UPB haar meerderheid in de eilandsraad. Bernabela zegt zich te hebben gestoord aan het feit dat er veel wordt gepraat, maar dat het BC tot weinig concrete daden komt.

Deel dit artikel