Nutsvoorzieningen

Kamer neemt wet elektriciteit en drinkwater BES-eilanden aan

Het Rijk doorbreekt de monopoliepositie van de nutsbedrijven op de BES-eilanden niet, maar belooft actiever toe te zien op de bedrijfsvoering dan nu. Het is de bedoeling om de bedrijven effectiever te laten werken.

Duurzame energie 

Momenteel drijft de Caribisch Nederlandse energievoorziening op diesel en stookolie, wat erg duur is. In de komende jaren moet, als het aan de Nederlandse regering ligt, de helft van de energievoorziening op de BES-eilanden voortkomen uit duurzame bronnen.

Ook dat brengt de water- en elektriciteitsprijzen omlaag, verwacht minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Meerdere partijen vinden dat niet ambitieus genoeg en hebben erop aangedrongen om het niet bij 50 procent duurzame energie te laten.

Nederland subsidieert elektriciteits- en watervoorzieningen in Caribisch Nederland met respectievelijk 6 en 2 miljoen dollar per jaar. De minister wil die subsidie in de komende tien jaar afbouwen.

Gesneuvelde voorstellen

Een motie van Roelof van Laar (PvdA) om de tarieven van Caribisch Nederland gelijk te stellen aan het gemiddeld Europees Nederlands tarief, is gesneuveld. Ook een PVV-voorstel om helemaal geen subsidie meer toe te kennen, redde het niet.

Bron: Caribisch Netwerk, Door Pieter Hofmann

Deel dit artikel