Overheid

Kinderbijslag en studiefinanciering voor studerende jongeren

KRALENDIJK – Met ingang van 1 juli 2024 hebben ouders met kinderen onder de 18 jaar in Caribisch Nederland recht op kinderbijslag, zelfs als hun kind studiefinanciering ontvangt. Deze wijziging brengt de kinderbijslagregeling in Caribisch Nederland op gelijke voet met de regeling in Europees Nederland. Dit betekent dat ouders of verzorgers de kinderbijslag niet hoeven op te zeggen wanneer hun kind gaat studeren en studiefinanciering ontvangt. Het recht op kinderbijslag eindigt automatisch in de maand nadat het kind 18 jaar wordt.

Wanneer een kind jonger dan 18 jaar in het buitenland of op een ander eiland gaat studeren, moeten ouders jaarlijks een ondertekend inschrijfbewijs van de onderwijsinstelling naar de RCN-unit SZW sturen totdat het kind 18 jaar is. Dit moet zo spoedig mogelijk na uitschrijving bij Burgerzaken gebeuren om te voorkomen dat de kinderbijslag wordt stopgezet als het kind het eiland verlaat om ergens anders te wonen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo