Politie & Justitie

Voormalig Bopec manager moet tonnen salaris terugbetalen aan Curator

KRALENDIJK – Het Gerecht heeft geoordeeld in het voordeel van curator Stan van Liere in een zaak tegen de voormalige general manager van Bopec, Ethward (Echi) Manuel. 

De zaak, overgenomen door de curator van de eerder failliet verklaarde Bonaire Petroleum Corporation NV. (Bopec) resulteerde in een veroordeling van Manuel tot het betalen van een bedrag van $ 301.878 aan de curator. Daarnaast moet Manuel ook de kosten van de rechtszaak aan de zijde van de curator, vertegenwoordigd door Van Liere en zijn kantoorgenoot Lucas Drissen, van $ 12.000 vergoeden.

De rechtbank oordeelde dat er sprake was van ‘ongerechtvaardigde verrijking’ door Manuel, ten koste van Bopec. Een onderzoek uitgevoerd door Cactus Accounting Services, wees uit dat Manuel jarenlang te veel netto salaris toucheerde. 

Manuel op zijn beurt betwist de claim van de Curator en beweert dat hij een ‘bruto is nettoloon’-afspraak had met Bopec. Hierbij betaalt de werkgever de belastingen over het brutoloon van de werknemer. De rechtbank oordeelde evenwel dat er geen concrete invulling was gegeven aan deze afspraak en dat daar geen schriftelijke overeenkomst aan ten grondslag lag. Ook worden vraagtekens geplaatst bij het aanmerken van het salaris conform een zogenaamde expat-regeling, waarbij weinig tot geen belasting verschuldigd is over het ontvangen bedrag. 

Voortdurend
De uitspraak benadrukt de voortdurende juridische strijd tussen Manuel en de curator. Het is niet te verwachten dat Manuel zich zonder meer neer zal leggen bij de gedane uitspraak.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo