Klimaat & Weer

Tweede Kamer komt nog niet met toezeggingen klimaatverandering Caribisch gebied 

Foto - Greenpeace

DEN HAAG – De Tweede Kamer komt nog niet met toezeggingen over maatregelen gericht op de impact van klimaatverandering in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De noodzaak tot actie werd wel Kamerbreed erkend. Gisteren vond in Den Haag een debat plaats. Tijdens deze sessie discussieerden Tweede Kamerleden met ministers over de dringende klimaatproblematiek in Caribisch Nederland. 

Daarin was speciale aandacht voor de klimaatzaak Bonaire, aangespannen door eilandbewoners en Greenpeace tegen de Nederlandse Staat. Hoewel de noodzaak tot actie breed erkend werd, bleven concrete toezeggingen uit. 

De klimaatzaak markeert de eerste keer dat een debat puur over klimaatverandering in Caribisch Nederland gevoerd wordt. Uit een studie van de Vrije Universiteit, gefinancierd door Greenpeace, blijkt dat klimaatverandering nu al een significant effect heeft op het dagelijks leven op Bonaire. 

In reactie hierop eisen de eilandbewoners en Greenpeace dat de overheid haar burgers beschermt tegen de toenemende klimaatimpact en de CO2-uitstoot versneld reduceert.

Kamerlid Jan Paternotte (D66) uitte zijn zorgen over het ontbreken van financiering voor de voorgestelde klimaatplannen. Minister Harbers gaf aan dat er eerst een uitgewerkt klimaatplan moet komen voordat financiering besproken wordt, een standpunt dat bij Greenpeace zorgen wekt over mogelijke vertragingen.

Maarten de Zeeuw, campagneleider van Klimaatzaak Bonaire, benadrukte de noodzaak van directe actie: “Het is positief dat klimaatverandering eindelijk op de agenda staat en dat Kamerleden benadrukken dat iedereen in het Koninkrijk beschermd moet worden. Maar de urgentie tot actie zien we nog niet terug. Er is beloofd dat er dit jaar een klimaatplan komt, maar concrete financiering blijft uit.”

1200

Op dezelfde dag bevestigde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in drie andere klimaatzaken dat landen verplicht zijn hun inwoners te beschermen tegen de klimaatcrisis, een uitspraak die ook implicaties heeft voor Nederland.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo