Natuur

Actieplan voor de bescherming van Caribische zeeschildpadden

Deelnemers aan de workshop | Foto WWF

COSTA RICA – Lokale en regionale natuurorganisaties slaan de handen ineen om een Sea Turtle Recovery Action Plan (STRAP) te ontwikkelen voor de Nederlandse Cariben. Ter voorbereiding van dit actieplan voor de bescherming van Caribische zeeschildpadden, werd een workshop georganiseerd door Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) tijdens de jaarlijkse WIDECAST-conferentie.

De organisaties die betrokken zijn bij het behoud en herstel van zeeschildpadden in de Nederlandse Cariben waren uitgenodigd voor deze workshop. Het doel van de workshop is om de huidige status van activiteiten en bedreigingen in de regio te bespreken en om de opzet van het plan vast te stellen. Ook wordt er een start gemaakt met het aanwijzen van prioriteiten die nodig zijn om de bescherming van zeeschildpadden te vergroten op ieder eiland. De STRAP voor de Nederlandse Cariben is een project dat gefinancierd wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en WWF-NL, en wordt uitgevoerd door STCB in samenwerking met het WWF-NL.

Net als andere migrerende soorten kennen zeeschildpadden geen grenzen. Hun welzijn en bescherming is afhankelijk van keuzes die op lokaal, regionaal en internationaal niveau worden gemaakt. WIDECAST speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de STRAP. De Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network is een internationaal wetenschappelijk netwerk bestaande uit experts op het gebied van zeeschildpadden in meer dan 40 Caribische landen en gebieden. Dit adviesorgaan hanteert internationale richtlijnen en zal alle documenten goedkeuren die voortvloeien uit de sessies.

Deel dit artikel