Onderwijs

Caribische studenten krijgen BSN bij aanvraag studiefinanciering

DEN HAAG – Vanaf 1 april kunnen Caribische studenten die een studie in Nederland gaan volgen, hun burgerservicenummer BSN ontvangen. Dat gebeurt op het moment dat ze studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs , DUO. Deze belangrijke verandering maakt het voor studenten van de eilanden mogelijk om al voor hun vertrek naar Nederland essentiële zaken te regelen.

Tot voorheen konden Caribische studenten pas een BSN aanvragen na aankomst in Nederland en inschrijving bij een gemeente. Dit maakte het moeilijk om vooraf zaken te regelen. De DUO heeft, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, dit proces nu versoepeld.

Bij aanvraag van studiefinanciering worden de gegevens van de student direct doorgegeven aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, die vervolgens het BSN uitgeeft en de student informeert per brief. Gezien de lange postduur naar het Caribisch gebied, biedt DUO de mogelijkheid om het BSN ook telefonisch op te vragen. Na aankomst in Nederland blijft de verplichting bestaan voor studenten om zich binnen vijf dagen bij hun gemeente in te schrijven.

Met het BSN kunnen studenten onder meer een DigiD aanvragen, noodzakelijk voor toegang tot diensten van de Nederlandse overheid, zoals Mijn DUO. Hiermee kunnen zij hun studiefinanciering beheren, wijzigingen doorgeven en persoonlijke berichten ontvangen. Ook is het mogelijk om voorafgaand aan de verhuizing een afspraak te maken voor inschrijving bij de gemeente.

Om studenten en hun ouders te informeren, organiseert DUO van 2 tot en met 26 april voorlichtingsbijeenkomsten op alle Caribische eilanden. Tijdens deze sessies wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe regeling en andere relevante informatie voor het regelen van de studie in Nederland. Daarnaast opent DUO tijdelijke servicekantoren op de eilanden voor aanvullende ondersteuning en vragen, inclusief vragen over terugbetaling van studieschuld.

Deel dit artikel