Nieuws van Bonaire

Eilandsraad Bonaire behandelt ontwerpbegroting OLB 

KRALENDIJK – In de maanden september en oktober behandelt de Eilandsraad van Bonaire in verschillende openbare vergaderingen de ontwerpbegroting van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) voor 2024, alsook het meerjarenperspectief voor de komende drie jaren. 

Afgelopen week werden tijdens de commissievergadering Samenleving en Zorg onderdelen uit de begroting behandeld die te maken hebben met onder meer onderwijs, cultuur, sport, maatschappelijk werk en sociale voorzieningen. De leden van de commissie legden vooral veel nadruk op (het ontbreken van) beleid. Zij waren van mening dat het bestuurscollege niet voldoende aantoont, welk beleid er aan de genoemde bedragen ten grondslag ligt. Ook waren de onderliggende documenten niet aan de raad toegezonden. 

Deze week ging het debat door, tijdens een vaste commissievergadering Ruimte en Ontwikkeling, waar het bestuurscollege aan de raad een toelichting gaf over de onderwerpen uit begroting die te maken hebben met onder andere klimaatverandering, grondbeleid, woonvoorzieningen, verkeer en infrastructuur. Wanneer alle commissies de begroting hebben behandeld, is het aan het bestuurscollege om eventueel aanpassingen te verrichten, zodat het vervolgens in een meningsvormende raadsvergadering behandeld kan worden. 

Vaststelling

Een begroting is een jaarlijkse schatting die het OLB maakt van de inkomsten en uitgaven van Bonaire voor het volgende jaar. Wettelijk dient de Eilandsraad als budgethouder de begroting vast te stellen, zodat het vóór 15 november door het bestuurscollege bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingeleverd kan worden voor goedkeuring. Het vaststellen gebeurt in een besluitvormende raadsvergadering, waar de raadsleden tijdens een stemronde al dan niet hun goedkeuring over de definitieve begroting uitspreken. Pas na het vaststellen van de begroting mogen de budgetten conform deze begroting benut worden.  

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo