Nieuws van Bonaire

PCN voert tussentijdse indexering van pensioenen door

KRALENDIJK- Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) voert per 1 september aanstaande een tussentijdse indexering door van de pensioenen. De hoogte van de indexering bedraagt 3%.  

Hoewel het fonds normaal tegen het einde van elk jaar beoordeelt of de pensioenen met ingang van het volgende kalenderjaar kunnen worden geïndexeerd, bleek de dekkingsgraad eind 2022 nog net te laag om de pensioenen per 1 januari 2023 te kunnen verhogen.  

Met name door de relatief sterke stijging van de marktrente is de dekkingsgraad van PCN de afgelopen maanden verder gegroeid, tot ruim 124% aan het eind van de maand juni. Ook de investeringen van het fonds droegen de afgelopen maanden met een rendement van bijna 7% bij aan de groei van de dekkingsgraad.

“Het is een feit dat de inflatie, ook op onze eilanden, de afgelopen tijd ongekend hoog is geweest. Daardoor is het zuur als wij de pensioenen dit jaar helemaal niet aan kunnen passen aan de gestegen kosten van levensonderhoud”, zegt bestuursvoorzitter Harald Linkels. 

Hoewel het bestuur er voor had kunnen kiezen om de pensioenen pas weer per 1 januari 2024 te indexeren, is nu bij wijze van uitzondering besloten de pensioenuitkeringen tussentijds aan te passen, rekening houdend met de aanhoudend hoge inflatie. Of de pensioenen met ingang van januari 2024 weer zullen kunnen worden verhoogd, hangt af de dekkingsgraad aan het eind van het jaar. “Het bestuur zal in elk geval de mogelijkheid tot verdere indexering per 1 januari 2024 tegen het eind van dit jaar opnieuw beoordelen”, aldus Linkels.

Ook voor actieve deelnemers

De indexering is niet alleen in het voordeel van hen die reeds van hun pensioen genieten. In het geval van indexering worden bij PCN ook de pensioenaanspraken van nog actieve deelnemers en de zogenaamde ‘slapers’ verhoogd met hetzelfde percentage, als voor de gepensioneerden van toepassing is. Met slapers wordt verwezen naar gewezen deelnemers die inmiddels geen pensioen meer opbouwen, maar wel recht hebben op een gedeeltelijke uitkering bij het bereiken van de pensioenleeftijd. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo