Nieuws van Bonaire

Start pilot om aanvraagproces tewerkstellings- en verblijfsvergunning te verkorten

KRALENDIJK – Op 1 juli 2023 zijn de RCN-units IND, SZW en Plenchi di Trabou in samenwerking met de Centraal Dialoog Bonaire gestart met een pilot. Tijdens de pilot wordt onderzocht of het aanvraagproces bij tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor werkgevers kan worden verkort. Dit kan alleen als er een laag risico bestaat op misbruik. De pilot wordt kleinschalig gestart met twaalf bedrijven uit de onderwijs-, zorg- en toeristische sector.

Werkgevers die een werknemer uit het buitenland willen aannemen hebben een tewerkstellingsvergunning’ (TWV) nodig. Dit is om de lokale arbeidsmarkt te beschermen en arbeidsuitbuiting te voorkomen. Het aanvraag- en afgifteproces bij zo’n vergunning is een intensief en zorgvuldig traject. Zo moet een werkgever kunnen aantonen dat er geen lokale kandidaten beschikbaar zijn. Ook moeten zij aantonen dat een buitenlandse kandidaat aan alle kwalificaties voldoet. Tevens moet voldaan worden aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en huisvesting. Als alle bewijsstukken compleet zijn ingediend, worden deze door de RCN-units IND en SZW zorgvuldig gecontroleerd.

Rocargo

De doorlooptijd bij een vergunningsaanvraag is voor veel werkgevers te lang om aan behoeftes van klanten te kunnen blijven voldoen. Daarom willen de betrokken partijen de doorlooptijd bij de aanvraag en afgifte van een tewerkstellings- en verblijfsvergunning inkorten. Dat lijkt mogelijk als er een laag risico bestaat op misbruik door werkgevers en aanvragen compleet worden ingeleverd. In een ‘high trust’ pilot wordt dat komend halfjaar getest.

High trust pilot

Voor de ‘high trust’ pilot zijn risicofactoren en selectiecriteria in kaart gebracht. Op basis van deze criteria werden twaalf bedrijven geselecteerd die een laag risico vormen voor misbruik en wilden deelnemen. In de pilot wordt getest of het mogelijk is de doorlooptijd van een complete vergunningsaanvraag terug te brengen tot twee weken. Ook wordt gekeken of aanvragen correct en volledig worden ingediend en of de criteria geschikt zijn voor bredere toepassing op alle eilanden in Caribisch Nederland.  In oktober 2023 en januari 2024 vindt een gezamenlijke evaluatie met alle deelnemers plaats. In het voorjaar van 2024 wordt besloten wat het vervolg is en hoe ook bedrijven op Saba en Sint Eustatius zo snel mogelijk mee kunnen doen.

Deel dit artikel