Nieuws van Bonaire

Curoil geeft startschot voor asfaltering Kaya Aruaco

Gedeputeerden Hennsyon Thielman (l) en James Kroon (r) samen met Curoil Bonaire vertegenwoordiger Jursi Marshall | Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – Op dinsdag heeft brandstofleverancier Curoil een presentatie gegeven over de werkzaamheden die binnenkort van start gaan om Kaya Aruaco te asfalteren. 

Het gaat om de weg die leidt vanaf de wijk Hato naar het Curoil-gasvulstation.  Weggebruikers hebben veel klachten over deze zandweg, die enorme kuilen kent en in een slechte staat verkeert. 

Rocargo

“We gaan de weg asfalteren die naar de locatie voor gasverkoop op Kaya Aruaco leidt. Het vulstation en de werkzaamheden zullen zich verder ontwikkelen en het is belangrijk dat wij daar beter bereikbaar zijn”, zegt Jursi Marshell van Curoil.

“Vooral bij regenval is de weg een ramp om overheen te rijden. Maar het asfalteren is ook belangrijk voor het transport van materiaal naar het gebied. Hierbij zijn stabiliteit en veiligheid vereist. Niet alleen Curoil zal baat hebben bij de betere weg, maar ook de bewoners in het gebied en andere gebruikers van de weg”, meent gedeputeerde Hennyson Thielman van infrastructuur.

Collega gedeputeerde James Kroon zegt dat het project eigenlijk al begin dit jaar van start had moeten gaan. “We waren praktisch klaar om aan het begin van het nieuwe jaar te starten met de werkzaamheden. Maar gedeputeerde Thielman en ik wilden niet dat gezegd zou worden dat het asfalteren alleen maar gebeurde met het oog op de verkiezingen van maart. Het leek ons daarom beter de start van de werkzaamheden over de verkiezingen heen te tillen”. De gedeputeerde die inmiddels niet meer gaat over de infrastructuur bedankte iedereen die heeft bijgedragen aan de voorbereiding van het project.

Tevreden

Martijn Zwiers van projectuitvoerder BWM is blij dat zijn bedrijf het project mag realiseren. “Wij zijn blij en tevreden dat we dit project uit mogen voeren namens het Openbaar Lichaam. Er wordt nu een brede weg aangelegd, zodat vrachtwagens stabiel en veilig van de weg gebruik kunnen maken.”

Deel dit artikel