Nieuws van Bonaire

Unkobon bedankt Bonaire voor ongekende solidariteit

Foto Unkobon

KRALENDIJK – Afgelopen vrijdag toonde Bonaire een indrukwekkende eenheid in de strijd voor een eerlijk sociaal minimum. Mensen uit alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd of politieke overtuiging, samen met vakbonden, werkgevers, politici en NGO’s, kwamen samen om hun solidariteit te tonen met de meest kwetsbaren op ons eiland.

Consumentenbond Unkobon wil iedereen die heeft deelgenomen van harte bedanken. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de organisatoren van de demonstratie – jullie hebben werkelijk uitstekend werk geleverd.

De opvallende opkomst bij de manifestatie wordt door Unkobon gezien als een enorme steun voor de rechtszaak die zij sinds vorig jaar tegen de Staat voeren. Het doel van de rechtszaak is om een sociaal minimum te realiseren. Ondanks deze gerechtelijke strijd blijft de hoop bestaan dat het oordeel van de rechter overbodig wordt, als de Staat onder druk van deze demonstratie besluit om per 1 januari 2024 een eerlijk sociaal minimum in te voeren.

Deel dit artikel