Nieuws van Bonaire

Ingrid Sealy aangesteld als plaatsvervangend waarnemend gezaghebber van Bonaire

KRALENDIJK – Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond heeft Ingrid Sealy benoemd tot plaatsvervangend waarnemend gezaghebber van Bonaire. Sealy, momenteel hoofd van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst op Bonaire (IND), zal fungeren als plaatsvervangend waarnemend gezaghebber in het geval dat waarnemend gezaghebber de heer N. Oleana afwezig is.

Benoeming

Na overleg met de eilandsraad heeft waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond Sealy benoemd tot plaatsvervangend waarnemend gezaghebber. De eedaflegging heeft inmiddels plaatsgevonden op het kantoor van de Rijksvertegenwoordiger. Als plaatsvervangend waarnemend gezaghebber zal Sealy de wettelijke bevoegdheden van het ambt van gezaghebber hebben wanneer de waarnemend gezaghebber, de heer N. Oleana, afwezig is. Hiermee wordt de continuïteit van het ambt van de gezaghebber gewaarborgd.

Over Ingrid Sealy

Ingrid Sealy is geboren in Nederland en opgegroeid op Bonaire. Ze heeft criminologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze heeft ervaring opgedaan in de reclassering, jeugdzorg en ambulante hulpverlening, en heeft diverse managementfuncties bekleed, waaronder binnen het Openbaar Lichaam Bonaire. Ze heeft ook ervaring opgedaan in de crisisorganisatie. Momenteel is ze hoofd van de IND-unit op Bonaire en zal deze functie blijven vervullen. Naast haar professionele expertise heeft ze oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en streeft ze naar verbetering voor iedereen.

Samenwerking

Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond heeft zijn vertrouwen uitgesproken in mevrouw Sealy, met de woorden: “Met Ingrid Sealy heeft Bonaire een krachtige en enthousiaste plaatsvervangend waarnemend gezaghebber. Ik kijk uit naar een goede samenwerking.”

Deel dit artikel