Nieuws van Bonaire

PCN sloot 2018 af met dekkingsgraad van 111,5%

Onderschrift bij foto: PCN heeft inmiddels 10 personeelsleden. Niet op de foto staat Ingra Benett van het PCN kantoor op St. Eustatius.

PCN heeft inmiddels 10 personeelsleden. Niet op de foto staat Ingra Benett van het PCN kantoor op St. Eustatius.

Kralendijk- Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft het jaar 2018 afgesloten met een goed resultaat. De dekkingsgraad van het fonds, die verhouding weergeeft tussen de verplichtingen en het aanwezige vermogen, kwam uit op 111,5%.

PCN kende in 2018 een sterk herstel, nadat het fonds door een lage dekkingsgraad in 2017 nog genoodzaakt was een korting door te voeren op aanspraken en pensioenen. De doorgevoerde korting, een extra bijdrage van de Staat der Nederlanden en een hogere premie droegen alle bij aan het herstel van het fonds. De beleggingen kenden in 2018 een minder goed jaar met een negatief rendement van 5,26% PCN had echter de wind in de rug als het gaat om de ontwikkeling van de marktrente, die stevig aantrok.

PCN heeft inmiddels voor boekjaar 2018 een goedkeurende accountsverklaring ontvangen van externe accountant Ernst & Young, terwijl ook controlerend actuaris Phenox een positief oordeel afgaf.

PCN heeft in 2018 in meerdere opzichte een belangrijke groei gekend. Het fonds trof de voorbereiding om een zelfadministrerend fonds te worden. Tot nog toe was de uitvoering uitbesteed aan een in Nederland gevestigde organisatie. Het team van PCN is inmiddels gegroeid tot een totaal van 10 medewerkers. De laatste maanden van 2018 en de eerste maanden van 2019 stonden in het teken van de administratieve inrichting en de opleiding van nieuw aangetrokken personeel.

De positieve resultaten van het fonds in 2018 hebben in geleid tot een indexering van pensioenen en aanspraken met 2% per 1 januari 2019.

Het fonds kende aan het eind van 2018 in totaal 5.528 deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Het vermogen van het fonds bedroeg per 31 december 2018 ruim 433 miljoen dollar; ruim 19 miljoen meer dan waar het 2017 mee afsloot.

Deel dit artikel