Nieuws van Bonaire

Pastoors op BES-eilanden blijken rijksambtenaren

In Caribisch Nederland blijken drie pastoors rijksambtenaar te zijn | Foto Caribisch Netwerk

 

Door René Zwart©

Groningen – Nederland schendt de scheiding tussen staat en kerk door in Caribisch Nederland drie pastoors de status van ‘rijksambtenaar’ toe te kennen.

De Groningse studenten Fokke Veenstra en Alex van Schreven de Vries kregen er lucht van en zijn navraag gaan doen. ,,Om ons onderzoek te verifiëren hebben we contact gezocht met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na verscheidene doorverwijzingen en veel mails kregen we de bevestiging. Alle pastoors op de BES-eilanden zijn werkzaam als rijksambtenaar en worden bekostigd door de Nederlandse overheid. Dit staat geregeld in art. 5 Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES”, schrijven de twee in een bijdrage aan The Post Online.

De regeling is bij de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 overgenomen van de wetgeving van de Nederlandse Antillen. Slechts een deel van de oude wetten is vervangen door Nederlandse. ,,Wij vinden het schrijnend dat belastinggeld van de hardwerkende Nederlander naar pastoors op de BES-eilanden gaat. Hiermee is niet alleen de scheiding van kerk en staat geschonden, maar ook het vertrouwen van correct gebruik van belastinggeld. Deze vergeten regeling is een regelrechte schande voor de Nederlandse rechtsstaat, daarom stellen we het aan de kaak. Wij verwachten dat de overheid deze regeling zo snel mogelijk corrigeert.”

De twee wijzen op de wet ‘Beëindiging financiële verhouding tussen Staat en Kerk’ die in 1983 is ingevoerd. Met deze regeling is de financiële steun van de overheid aan de kerk gestopt. ,,De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijk goed. Het is een fundamenteel gedachtegoed voor de democratie en diepgeworteld in de Nederlandse samenleving”, benadrukken de studenten. ,,Wij gunnen pastoors een inkomen (1.345 euro per maand; red), maar niet van onze belastinggelden.”

Binnenlands Bestuur, het lijfblad van ambtenaren en bestuurders, besteedt deze week uitgebreid aandacht aan de kwestie.

Deel dit artikel