Bonaire

Edsel Cecilia beëdigd als gedeputeerde

 
Dhr Edsel Cecilia heeft dinsdagavond in de zaal van de Passangrahan voor gezaghebber Edison Rijna en griffier Willem Cecilia de gelofte afgelegd en daarmee de functie van gedeputeerde op zich genomen.
Dit gebeurde tijdens de eilandsraadvergadering nadat zijn geloofsbrieven werden goedgekeurd. Dit betekent dat er weer drie gedeputeerden deel uitmaken van het Bonairiaanse Bestuurscollege, nml. de heren Edsel Cecilia, James Kroon en Ibi Martis.
Maritsa Silberie heeft de eed afgelegd als lid van de eilandsraad voor de UPB-fractie en Clark Abraham heeft de gelofte afgelegd als eilandsraadlid.
Deel dit artikel