Welzijn & Zorg

Gezondheidsbevordering op de SGB

Kralendijk – De Afdeling Publieke Gezondheid  van de Directie Samenleving & Zorg is erg blij en tevreden om te zien hoe de projecten in het kader van Gezonde School/JOGG ( Jongeren op Gezond Gewicht) steeds meer worden gedragen en opgenomen in de lessen bij de scholen voor primair onderwijs en ook de SGB ( Scholengemeenschap Bonaire).

Rocargo

De Afdeling Publieke Gezondheid is er om met de integratie van gezondheid binnen het onderwijs samen met de scholen te werken aan de bevordering van een gezonde leefstijl maar ook aan de verbreding van competenties bij onze kinderen en jongeren. De Afdeling Publieke Gezondheid werkt in het kader van gezondheidsbevordering samen met de scholen van de primair onderwijs en de SGB aan programma’s om een gezonde leefstijl te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun ouders.

Genoemde progamma’s zijn de Gezonde en Veilige School en JOGG.

De gezonde school omvat 8 aandachtsgebieden gericht op het bevorderen van gezondheid binnen de scholen en ook ouder- en wijkparticipatie. De JOGG omvat 2 aandachtsgebieden van de gezonde school, namelijk voeding en beweging.

Bij de SGB zijn verschillende afdelingen vanaf oktober vorig jaar bezig geweest met de implementatie van projecten van Gezonde School en JOGG.

De afdeling Speciale Leerplaatsen heeft het project gezond leven uitgevoerd en deze afgesloten door genoemd thema te presenteren in de carnavalsoptocht voor tieners afgelopen februari.

De MBO heeft bij de carnavalsoptocht voor tieners ook aandacht besteed aan gezond leven.

Zij hebben hiervoor de waterfiguurtjes “Awasitu en Awasita” gebruikt om de nadruk te leggen op het belang van het drinken van water.

De onderbouw van de afdeling Lyseo Boneriano, MAVO/HAVO/VWO, heeft gedurende de afgelopen maanden (vanaf oktober vorig jaar) het project BMI en water uitgevoerd. Dit project is op donderdag 9 maart afgerond met presentaties van de leerlingen aan ouders en geïnteresseerden in klaslokalen op het terrein van de onderbouw.

Rocargo

Er werd gebruik gemaakt van 10 klaslokalen, met in elk klaslokaal 4 of meer groepen leerlingen die de onderbouw van MAVO/HAVO en VWO vertegenwoordigden met diverse gezonde hapjes, complete maaltijden, gezonde drankjes en toetjes. Dus meer dan 40 groepen leerlingen hebben op een heel enthousiaste wijze en in een gezellige sfeer hun eigen gemaakte producten gepresenteerd. De leerlingen hebben op een heel creatieve wijze de lesstof vertaald in een diversiteit van gezonde producten.

Deze activiteit werd druk bezocht door trotse ouders.

De SGB kan samen met de Afdeling Publieke Gezondheid van het OLB terugkijken op een succesvolle implementatie van de programma’s op het gebied van Gezonde School en JOGG voor dit schooljaar.

Het doel is om genoemde programma’s op een continue basis aangepast aan de schoolprogramma’s te blijven implementeren op de scholen voor primair onderwijs en de SGB om zodoende te blijven werken aan de promotie van een gezonde leefstijl bij onze kinderen en jongeren.

Er zijn verschillende overlegmomenten geweest met de directie en besturen van de scholen voor primair onderwijs en de SGB om in het kader van duurzaamheid te komen tot definitieve afspraken opgenomen in convenanten om te zorgen voor continuïteit van de gezondheidsprogramma’s op de scholen.

Het Openbaar Lichaam Bonaire feliciteert de talentvolle leerlingen van de verschillende afdelingen van de SGB die hebben laten zien hoe ze op een heel creatieve wijze kunnen omgaan met hun leerstof. Een woord van dank gaat ook naar de directie van SGB, de teamleiders en de docenten die hun schouders onder dit project hebben gezet.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo