Media

Jaaroverzicht 2016: Juni

Gedeputeerde Nina den Heyer reikt het certificaat uit aan een deelnemer van het job coaching project die werkelozen naar een betaalde baan moet helpen.
Jaaroverzicht 2016: Juni

Gedeputeerde Nina den Heyer reikt het certificaat uit aan een deelnemer van het job coaching project die werkelozen naar een betaalde baan moet helpen.

Door Harald Linkels

Rocargo

Het Nederlands-Europese bedrijf EuroParcs kondigt aan dat het op Bonaire een nieuw resort gaat bouwen. Het gaat om een investering van in totaal 20 miljoen Euro. De onderneming draagt zelf zorg voor de benodigde financiering van het project, dat de naam Resort Bonaire mee zal krijgen. Albert de Soet, een van de initiatiefnemers voor de oprichting van de Sea Turtle Club Bonaire (STCB) komt op 57-jarige leeftijd in Nederland te overlijden. Er worden maar liefst 13.000 stuks plastic ingeleverd op de door Selibon samen met de Plastic Soup Foundation en Boneiru Duradero georganiseerde “Trash to Cash Family Challenge”.

Consumentenorganisatie Unkobon is teleurgesteld over het onderzoek dat het Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) heeft gedaan naar incidenteel hogere rekeningen. In veel gevallen weet WEB niet te achterhalen waarom sommige klanten een veel hogere waterrekening ontvingen dan normaal. In Rincon staan sinds deze maand nieuwe gele, roze en blauwe wegwijzers. De wegwijzers zijn bedoeld om het gebied beter toegankelijk maken voor toeristen en recreanten. De pressiegroep Nos ke Boneiru Bèk zegt haar wekelijkse manifestaties voor het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) voorlopig op te schorten. Reden daarvoor is, volgens NKBB-leider James Finies, het feit dat Nederland zich nu wat inschikkelijker toont als het gaat om de taken die aan de eilanden zelf zullen worden overgelaten. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zegt in de Tweede Kamer dat het minimumloon op de BES-eilanden geleidelijk zal moeten stijgen en wel gebaseerd op de algemene ontwikkeling van de inkomens op de eilanden. Ook zegt de minister dat de bevolkingsadministratie van de BES-eilanden na verloop van tijd geheel gelijk zal zijn met die van Europees Nederland. Dit betekent onder andere dat indien men op Bonaire trouwt, dit niet langer zal worden gezien als ‘trouwen in het buitenland’ en omgekeerd.

Het voornemen om een vorm van de Nationale Hypotheekgarantie te introduceren in Caribisch Nederland laat nog even op zich wachten. Ondanks positieve berichtgeving hierover enkele maanden geleden van de inmiddels naar huis gestuurde rood-groene coalitie lijkt een en ander meer voeten in aarde te hebben dan in eerste instantie gedacht. Bonaire kent haar eerste verkeersdode van het jaar: een 27-jarige scooterrijder verliest tegen 5 uur in de ochtend in de bocht bij de jachthaven de macht over het stuur met fatale consequenties. Het nieuwe BC zegt tevreden te zijn over de samenwerking met Gilbert Isabella. Daarnaast is de nieuwe coalitie van mening dat ook minister Plasterk positieve geluiden laat horen richting Bonaire. Advocaat Michiel Bijkerk vangt evenwel weer bot als het gaat om de door hem gewenste gelijktrekking van de AOV-uitkering tussen het Caribische en het Europese deel van Nederland.

Het bestuursprogramma voor de coalitie van MPB-Raphaela-Bernabela is gereed. De coalitie vraagt een vergadering van de eilandsraad aan om over het programma te kunnen debatteren. Op vrijdag 24 juni lopen emoties op de Flamingo luchthaven hoog op als passagiers voor de zoveelste keer worden geconfronteerd met urenlang vertragingen van Insel Air. De eerste vlucht van de dag, die normaal om twintig over zeven landt, landt op die dag pas na 1 uur in de middag. Sommige passagiers doen langer dan 12 uur over een vlucht van Bonaire (via Curaçao) naar Aruba. Laboratorium Bonlab tekent een nieuwe zorgovereenkomst met het Zorgverzekeringskantoor (ZVK). Het Hoofd van het ZVK, Arnoud Boesten, en directeur van BonLab, Reginald Dortalina, zeggen beiden tevreden met het continueren van de samenwerking.

Gedeputeerde Nina den Heyer reikt de eerste certificaten uit aan deelnemers van het job coaching programma dat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft opgezet. De belastingdienst introduceert een nieuwe online verzamelloonstaat, VZLS genaamd. Het gaat om een applicatie waarin werkgevers, ieder jaar in januari, gegevens moeten verstrekken over personen die in het afgelopen jaar bij hen gewerkt hebben en die de klus eenvoudiger moet maken. MPB-partijleider Tjin Asjoe treedt terug uit de eilandsraad. Cyril Vrolijk zal zijn plaats in het eilandelijke parlement innemen.

Deel dit artikel