Geen categorie

Eerste rapportavond VMBO

De unit VMBO is een van de vier units die de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) rijk is. Sinds schooljaar 2016-2017 is het VMBO van de SGB gestart met het Vakcollege voor leerlingen die in de brugklas begonnen zijn. Op VMBO Vakcollege worden veel beroepsgerichte praktijklessen gegeven.

Rapport

Alle VMBO leerlingen hebben hard gewerkt sinds augustus 2016. De staf van de unit VMBO wil graag zowel ouders/verzorgers als haar vmbo-leerlingen uitnodigen voor de eerste rapportuitreiking van dit schooljaar.

Het schema voor de avonden zijn verschillend opgebouwd en ziet er als volgt uit:

VMBO onderbouw (eerste en tweede klas)

Dag: woensdag 7 december 2016
Tijd: tussen 19:00 uur – 19:45 uur kunnen ouders het rapport ophalen bij de mentor.

: tussen 19:45 uur – 21:00 uur vinden de gesprekken plaats met de vakdocenten in de lokalen.

VMBO bovenbouw (derde en vierde klas)

Dag: donderdag 8 december 2016
Tijd: tussen 19:00 uur – 19:45 uur kunnen ouders/verzorgers het rapport ophalen bij de mentor.

: 19:45 uur – 21:00 uur vinden de gesprekken plaats met de vakdocenten in de aula.

De indeling van de lokalen met de bijbehorende mentor of docent zijn terug te vinden in de uitnodigingsbrief die ouders/verzorgers rond 21 november 2016 (onderbouw) en rond 1 december (bovenbouw) via hun kind(eren) ontvingen.

Hoge opkomst gewenst

De unitdirecteur, teamleiders, mentoren en docenten van het VMBO hopen alle ouders/verzorgers te kunnen verwelkomen zodat we samen het beste uit uw kind(eren), onze leerlingen kunnen halen!

Deel dit artikel