Politie & Justitie

Uitbreiding marechaussee noodzakelijk op BES-eilanden

DEN HAAG – De Raad voor de Rechtshandhaving heeft de Nederlandse demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz, opgeroepen tot snelle actie om de Koninklijke Marechaussee op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba uit te breiden. Het huidige personeelsbestand van de marechaussee is ontoereikend om effectief grens- en vreemdelingentoezicht uit te voeren op deze BES-eilanden.

Dit werd duidelijk na de publicatie van een inspectierapport door de onafhankelijke toezichthouder op dinsdag. In tegenstelling tot de situatie op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, waar de capaciteit van de marechaussee al is versterkt, kampt men op de BES-eilanden met significante capaciteitsproblemen. Deze problemen bemoeilijken de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel aanzienlijk.

De Raad voor de Rechtshandhaving, die adviseert over de functionering van justitie binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk, stelt in het rapport dat de samenwerking tussen de betrokken organisaties bij het vreemdelingenbeleid op de Caribische eilanden weliswaar is verbeterd in de afgelopen jaren, maar dat het gebrek aan capaciteit een adequaat toezicht in de weg staat.

Deel dit artikel