Natuur

Karkó-onderzoek ‘Conquer the Future’ van start op Bonaire

Kralendijk – Het karkó-onderzoek, genaamd ‘Conquer the Future’, is van start gegaan op Bonaire. Dankzij gezamenlijke inspanningen zijn gekweekte jonge karkó’s verscheept met de boot vanuit Curaçao naar Bonaire. Deze schelpen worden in de zee in Sorobon uitgezet met als doel om de natuurlijke populatie van karkó’s te versterken. 

Het onderzoek

De Queen Conch Hatchery van het Curaçao Sea Aquarium levert de jonge gekweekte karko’s voor het onderzoek en heeft faciliteiten beschikbaar gesteld om het transport goed te kunnen voorbereiden. De karkó’s zijn na de zeereis eerst geplaatst in een omheining in het zeegrasveld bij Sorobon zodat ze in een veilige omgeving kunnen acclimatiseren. Het was even zorgelijk toen de olievervuiling op Bonaire plaatsvond, maar gelukkig waren er nauwelijks olieresten in de buurt van de omheining. De olievervuiling had geen impact op de jonge karkó’s en alle dieren verkeren in goede gezondheid. Na de gewenningsperiode worden de gekweekte karkó’s verplaatst in het wild waar ze vrij kunnen bewegen in de zee. De uitgezette gekweekte karkó’s worden vervolgens via zenders gemonitord om te analyseren hoe ze zich gedragen in de natuur en wat hun overlevingskans is.

Gezamenlijke inspanningen

Het uitzetten van kleine karkó’s om de populatie te versterken doe je niet alleen. Je werkt samen met natuurorganisaties, vissers en regelgeving. Voor het vervoeren van de gekweekte karkó’s met de boot van Curaçao naar Bonaire, moesten diverse vergunningen worden aangevraagd. Ook voor het uitzetten van de karkó is een natuurvergunning nodig van het Openbaar Lichaam Bonaire. “Visserijcoöperatie Federashon Kooperativanan Uní di Produkshon (FKUP) heeft gezorgd voor de coördinatie van de reis naar Bonaire. Vóór hun aankomst heeft een team bestaande uit leden van de visserijcoöperatie PISKABON en stagiaire Claudia Tonnis de omheining gebouwd en geïnstalleerd. STINAPA-rangers ondersteunden de stagiaire met het uitzetten van de karkó’s in de zee. Ook is er door deze groep voor gezorgd dat de karkó spoedig kon worden ingeklaard en getransporteerd naar de omheining te Sorobon, zodat de karko kon acclimatiseren. Vele handen maken licht werk. Letterlijk en figuurlijk”, vertelt projectleider en mariene bioloog Michiel van Nierop. 

Om de samenwerking in dit project te bevorderen is een overeenkomst getekend tussen FKUP en PISKABON, STINAPA en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). STINAPA is verantwoordelijk voor de supervisie van het project. ‘Conquer the Future’ ontvangt financiële ondersteuning van WWF-NL en Seacology. 

Deel dit artikel