Nieuws van Bonaire

PCN steunt ontwikkelingen lokale woningbouw op Bonaire

KRALENDIJK – Met een sterk stijgende groei van de bevolking op Bonaire, stijgt ook de vraag naar sociale woningen. Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft dit jaar, als één van de vier consortiumleden, haar financieringssteun aan Fundashon Cas Boneriano (FCB) verlengd en uitgebreid.

De bouwactiviteiten van FCB in o.a. de wijken Hato en Nikiboko zullen ruim 400 sociale woningen opleveren. De meeste hiervan zijn bestemd voor verhuur, maar er zullen ook enkele koopwoningen bij zijn. “Naast het feit dat er meer woningen worden gebouwd dan oorspronkelijk gepland, zal er ook aanzienlijk sneller gebouwd worden”, aldus FCB.

Rocargo

Bij de nieuwe woonprojecten in Nikiboko en Hato wordt meer gewerkt met duurzame energievoorzieningen, onder andere door het aanleggen van zonnepanelen en batterijen. Naast de ‘groene’ energie wordt er ook relatief veel aandacht besteed aan groenvoorziening, ter bevordering van het woon- en leefplezier van de toekomstige bewoners. Nieuw voor Bonaire is het feit dat de wegen in de nieuwe wijken geheel uit klinkers zullen bestaan.

Om sneller te kunnen werken, gaat FCB met een ruimer aantal aannemers in zee om de plannen van de woningstichting zo snel mogelijk te realiseren. Naast het vervullen van woonwensen voor toekomstige huurders, wordt hiermee ook zoveel mogelijk stimulans aan de lokale economie gegeven. In 2022 zijn er afspraken gemaakt tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de huurmarkt op Bonaire te reguleren en te voorzien van een subsidie.

Consortium

In 2019 is de vorming van een consortium van vier geldverstrekkers, waaronder drie uit Curaçao, bekend gemaakt. Het consortium wordt gevormd door de Vidanova Bank, het Vidanova Pensioenfonds, Foundation Pension Fund Isla Curaçao en Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Begin dit jaar hebben alle vier de consortiumleden hun steun verlengd en uitgebreid ten behoeve van versnelde oplevering van sociale woningen in Bonaire.

Rocargo
Deel dit artikel