Advertentie

Vreemdelingenketen informatieavond werkgevers | Advertentie

Heeft u een werkvergunning nodig voor een buitenlandse werknemer? Aan welke voorwaarden moet u en uw werknemer voldoen? Wat is een garantsteller? Deze en meer vragen beantwoorden de ketenpartners van de vreemdelingenketen graag. Heeft u zelf vragen? Deze kunt u gelijk stellen.

Datum: Donderdag7september(Nederlands&Engels) Donderdag 14 september (Papiamentu & Spaans)

Tijd: 19.30 – 21.30
Locatie: CaciquezaalinPlaza-JulioA.AbrahamBoulevard80inKralendijk

Meld je aan via email: louis.coppen@rijksdienstcn.com

Deelnemende organisaties:

– Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
– Koninklijke Marechaussee (KMar)
– Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN)
– Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland (IND CN)

Deel dit artikel