Nieuws van Bonaire

Gezag driehoek: “Bonaire samen veilig houden”

KRALENDIJK – De Gezag driehoek, bestaande uit gezaghebber, de chef van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en de officier van Justitie, doet een beroep op de inwoners van Bonaire samen te zorgen voor het veilig houden van het eiland. 

Gezaghebber Reynold Oleana, die inmiddels 100 dagen in functie is, gaf tijdens een recente persconferentie aan zich zorgen te maken over bepaalde ontwikkelingen op het eiland. ”Toenemende geluidsoverlast, zwerfafval, het gebruik van drugs en alcohol en verslechterende verkeersveiligheid. Het zijn alle zaken die prioriteit genieten”, aldus Oleana. 

Ook Korpschef Alwyn Braaf deed een duit in het zakje. “We hebben nu een beleid dat Botsen is Blazen”, aldus Braaf. Naast steekproefsgewijs en geplande alcoholcontroles in het verkeer, is het nu standaard om controles uit te voeren na een aanrijding. De Driehoek wijst er nog maar eens op dat het veroorzaken van een noodlottig ongeval onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen bestraft wordt met een gevangenisstraf. 

Toch denkt de driehoek ook dat handhaving belangrijk is, maar niet de enige oplossing om het eiland veilig en leefbaar te houden. 

“Ik roep de burgers van het eiland op om de handen ineen te slaan en actief deel te nemen aan het verbeteren van de leefomstandigheden op Bonaire. Dit kan door onder andere het verminderen van geluidsoverlast, het opruimen van zwerfafval en het gebruik van drugs en alcohol te ontmoedigen”, aldus gezaghebber Oleana.

Aanspreken van anderen

De gezaghebber gaf ook aan dat het belangrijk is niet alleen te letten op het eigen gedrag, maar ook het aanspreken van vrienden, familieleden of dierbaren als er grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond. 

Deel dit artikel