Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege belooft verbetering in informatievoorziening 

KRALENDIJK – Gedeputeerden Jolinda Craane (UPB) en Hennyson Tielman (MPB) zeggen dat zij direct actie hebben ondernomen na een klacht van de eilandsraad dat besluiten van het bestuurscollege de Eilandsraad niet bereiken. 

“De raad heeft gelijk. Zo kunnen ze hun controlerende taak niet uitoefenen. We hebben daarom in overleg met de Eilandsecretaris de dienst opdracht gegeven om binnen een week aan te geven wat er nodig is om de informatievoorziening aan de Eilandsraad per direct en structureel op het gewenste niveau te brengen, hoe we dat gaan doen en welke middelen daarvoor nodig zijn”, zegt gedeputeerde Craane. 

Deel dit artikel