Nieuws van Bonaire

Draag iemand voor als ereburger voor Bonaire dag

KRALENDIJK – Elk jaar wordt het Ereburgerschap uitgereikt op Bonaire dag. Deze dag is dé gelegenheid om dank uit te spreken voor iemands bijdragen aan de gemeenschap. Hierbij gaat het vooral om persoonlijke verdiensten en prestaties die van buitengewoon belang zijn voor de samenleving. Kent u iemand die volgens u een Ereburgerschap van de overheid verdient? Draag deze persoon voor!

Voorwaarden

  • Het ereburgerschap wordt toegekend als hoogste blijk van waardering, aan natuurlijke personen die zich ten opzichte van het eiland Bonaire op zeer uitzonderlijke, baanbrekende en langdurige wijze verdienstelijk maken of hebben gemaakt;
  • De persoonsgebonden, uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten, hebben een daadwerkelijke invloed op het welzijn, de welvaart of de naamsbekendheid van het eiland Bonaire en strekken zich uit op bestuurlijk, sociaal, sportief, cultureel, caritatief, economisch of wetenschappelijk vlak;
  • Het ereburgerschap kan worden toegekend aan inwoners, gewezen inwoners of niet-inwoners van Bonaire op voorwaarde dat zij voldoen aan de bepalingen opgenomen in voormelde bepalingen.

Hoe draag ik iemand voor als Ereburger?

Wilt u iemand voordragen voor het ereburgerschap? Vul dan het voorstelformulier in. Het formulier kunt u invullen via www.bonairegov.com/voorstel-ereburger. Het ingevulde voorstelformulier moet uiterlijk 01 augustus 2023 via de website worden ingediend.

Op het voorstelformulier vult u de bijzondere verdiensten (of de bijzondere prestatie) in van de betrokken persoon, inclusief de tijdsduur van deze verdiensten. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om het formulier digitaal in te vullen kunt u uw voordracht richten aan de afdeling SKAL ter attentie van Rina Saragoza, Kaya Kachi Craane # 34., en afleveren bij de balie van de afdeling SKAL. Uw voordracht wordt vertrouwelijk behandeld door de afdeling.

Meer informatie over het voordragen van een ereburger kunt u krijgen bij Seferina Saragoza, via tel. 715-5323, e-mail: seferina.saragoza@bonairegov.com.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo