Nieuws van Bonaire

VWS doet onderzoek naar opvoeding en familierelaties op Bonaire, Saba en St. Eustatius

KRALENDIJK – De programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt een onderzoek onder volwassenen en jongeren op de BES-eilanden. Daarmee wil VWS te weten komen hoe volwassenen en jongeren tegen de opvoeding en (familie)relaties aankijken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de ontwikkeling van beleid dat families op de BES-eilanden kan ondersteunen.

Om het beleid zo goed mogelijk af te stemmen op volwassenen en jongeren op de BES-eilanden wordt tijdens het onderzoek gekeken naar hun behoeften. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is een vragenlijst. Vragen in deze enquête gaan over hoe mensen in Caribisch Nederland aankijken tegen opvoeding en familierelaties. De vragenlijst is beschikbaar in 4 talen (Nederlands, Papiamentu, Spaans en Engels). De vragenlijst is de vinden via www.familyresearch-CN.com

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Universiteit Leiden in samenwerking met UNICEF-Nederland en University of Curaçao. De centrale vraag van het onderzoek is wat de houding is van jongeren, ouders en professionals ten aanzien van opvoeden, huiselijk geweld en kindermishandeling op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De onderzoekers gaan op ieder eiland in gesprek met de Openbare Lichamen en lokale partners. Ook worden professionals, jongeren en volwassenen van de eilanden geïnterviewd en vinden er groepsgesprekken plaats.  

Het onderzoek bestaat verder uit bureauonderzoek, diepte-interviews, kwantitatieve (nul)meting en groepsgesprekken. Daarnaast is er per eiland een klankbordgroep die meedenkt over de uitvoering van het onderzoek. De verwachting is dat het onderzoek in het najaar is afgerond.

Heb je vragen over het onderzoek?
Stel ze gerust aan Merel Griffith-Lendering, hoofdonderzoeker. Tel. +5999 6681983 of via mail merel.griffith@uoc.cw

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo