Nieuws van Bonaire

Auke op zondag: Van cadeautjes en beloftes

Kom je een keer niet met lege handen, is de pers thuis gebleven. 

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, mevrouw Carola Schouten, bezocht het eiland vorige week voor de werkconferentie ‘Samen tegen de armoede’.

Het spreekt voor zich dat er een persconferentie gehouden werd. Maar behalve een fotograaf en een journalist in ruste kwam de pers niet opdagen. Het eiland is moe van al die bewindspersonen die maar heen en weer vliegen om te komen vertellen dat de armoede schrijnend is. Op een dag is de maat vol.

Mevrouw Schouten had twee cadeautjes meegebracht en een handje vol toezeggingen en beloftes.

Die beloftes laten we maar voor wat ze zijn. 

De toezeggingen waren helder: de onderstand voor alleenstaanden en de AWW worden per 1 oktober a.s. verhoogd en ook de tijdelijke regeling Dubbele Kinderbijslag Intensieve Zorg wordt verlengd. 

Omdat niet duidelijk is hoe groot de verhoging van de onderstand wordt, is het niet verstandig dat alle alleenstaanden nu direct naar makelaars hollen om een huis te bestellen.

Voor het OLB had mevrouw Schouten 550.000 euro meegenomen. Dat bedrag is bedoeld voor de lokale aanpak van armoede. Het OLB gaat met een routekaart in de hand zorgen voor een integrale aanpak van de armoede. Die armoede moet worden voorkomen, bestreden en verzacht volgens het OLB. 

Gedeputeerde Jolinda Craane, Financiën en Economie, vertelde dat een ‘belangrijke pijler in de lokale aanpak van de armoede het investeren in de ontwikkeling en het voorkomen van achterstand bij onze kinderen is’.

Ook wil de gedeputeerde graag een duurzame aanpak van de armoede.

Welwillend als de minister is gaf ze ook 100.000 euro extra aan het OLB. Dat bedrag is bedoeld voor ‘een pilot die maatwerk mogelijk maakt’. 

In gewone mensentaal kun je dus ook zeggen dat de minister 650.000 euro meenam, waarvan 100.00 bedoeld is voor een proef. Maar het is natuurlijk leuker om twee presentjes te krijgen dan eentje.

Hopelijk geeft de gedeputeerde snel duidelijkheid over die routekaart van de aanpak. Voorkomen moet worden dat er adviseurs, ovo’s en andere denkers worden ingevlogen. Want zo veel is 650.000 euro ook weer niet. 

Kortom, het woord is aan het OLB.

Om de beloftes toch maar even te noemen, uiteraard gingen die over het sociaal minimum dat gaat komen. Op een dag.

Mevrouw Schouten beloofde ook om te blijven werken aan een brede welvaart en kansengelijkheid. ‘Ik beloof om te zullen blijven duwen en trekken om dat voor elkaar te krijgen.’

Er wacht het eiland een mooie toekomst.

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 600 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo