Nieuws van Bonaire

Eilandsraad Bonaire wil diensten voor snel geld overmaken terug

KRALENDIJK – De eilandsraad van Bonaire heeft unaniem een motie aangenomen waarin opgeroepen wordt de inmiddels verdwenen diensten voor het snel overmaken van geld naar het buitenland, de zogenaamde direct-transfers, weer mogelijk te maken. 

Bonaire beschikte in het verleden zowel over de diensten van MoneyGram, die door zowel de MCB als het postkantoor werden aangeboden, als de diensten van Western Union, een wereldwijde financiële serviceverlener die onmiddellijke transfers aanbiedt. 

Na 10/10/10 zijn de diensten van het eiland verdwenen, naar verluidt omdat met name De Nederlandsche Bank (DNB) de directe transfer diensten zien als hoog risico voor met name het verzenden van crimineel geld. 

Nederland

De motie van de Eilandsraad wijst er evenwel terecht op, dat betrokken diensten in Nederland wel beschikbaar zijn, in praktisch iedere stad van het land. Daarnaast, zo overweegt de motie, zijn er veel ouders met studerende kinderen in het buitenland en waarbij het nodig en handig kan zijn snel geld over te maken. 

Daarnaast stelt de motie ook dat veel buitenlanders die op het eiland werken, de nodige moeite hebben geld naar hun familie te sturen. Vooral voor medewerkers van buitenlandse komaf levert het gebrek aan bewuste services de nodige uitdagingen op. Voor zover zij zelf al over een bankrekening beschikken, beschikken begunstigden in het buitenland daar niet altijd over. 

De door raadslid Dirks (UPB) ingediende motie roept het bestuurscollege op een onderzoek in te stellen naar mogelijkheden van herintroductie van bewuste diensten. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo