Nieuws van Bonaire

Kabinet trekt nog eens 19 miljoen uit voor stabilisering The Cliff Sint Eustatius

Een deel van The Cliff werd al gestabiliseerd, maar een nog groter deel verkeert nog in uiterst deplorabele staat. Foto: BES-Reporter

DEN HAAG/ORANJESTAD- Het Nederlandse kabinet is voornemens om maximaal €19 miljoen beschikbaar te stellen aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius om The Cliff aan de havenzijde van het eiland te stabiliseren.

 In de Voorjaarsnota, recent aangeboden aan de Kamer, is dit voornemen opgenomen en zal  nog bekrachtigd moeten worden door de Tweede Kamer tijdens de bespreking van de voorjaarsnota. 

Eerder is het Rijk het Openbaar Lichaam al financieel te hulp geschoten om The Cliff onder Fort Oranje te stutten. Uit nader onderzoek blijkt echter dat er maatregelen nodig zijn op een veel groter deel van deze klif aan de havenzijde van Sint Eustatius. 

Het Openbaar Lichaam is verantwoordelijk voor de staat en voor het onderhoud van The Cliff, maar vanwege de omvang van het project, ook in financiële zin, vroeg zij begin dit jaar de Rijksoverheid officieel om hulp. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bereid Sint Eustatius hierbij te ondersteunen. Besluitvorming over dergelijke verzoeken vindt altijd plaats in het voorjaar. 

Verduurzamen

Om ervoor te zorgen dat deze en de eerder genomen maatregelen een langdurig effect hebben, zijn aanvullende maatregelen nodig om het project te verduurzamen. Dan gaat het met name om het verwijderen van loslopend vee en het realiseren van een onderhoudsplan. Dit is nodig om toekomstige problemen te voorkomen. 

Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, heeft daarom per brief aan het bestuurscollege van Sint Eustatius laten weten over deze maatregelen afspraken te willen maken, voordat de middelen definitief worden toegekend.

Deel dit artikel