Wonen

Emigreren naar Bonaire

Emigreren naar Bonaire

Ga je emigreren naar Bonaire dan zijn er een aantal belangrijke zaken te regelen voor vertrek. Ben je van plan voor langere tijd op Bonaire te gaan vestigen, langer dan 3 maanden, dan zul je je uit moeten schrijven in Nederland.  Je moet een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND en je inschrijven bij het bevolkingskantoor op Bonaire. Deze inschrijving geeft je ook de mogelijkheid om te werken op het eiland.

Je wilt op Bonaire gaan wonen en misschien werken? Ga dan eerst naar de IND en dien een aanvraag in voor een verblijfsvergunning.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid op Bonaire. De IND voert deze werkzaamheden uit aan de hand van de Wet Toelating en Uitzetting.

Dat houdt in dat de IND alle aanvragen voor een verblijfsvergunning beoordeelt van vreemdelingen die langer dan 3 maanden op deze eilanden willen verblijven. Dat gaat bijvoorbeeld om mensen die hier willen werken of studeren. Tevens beoordeelt de IND aanvragen van Nederlanders die langer dan 6 maanden op de eilanden willen verblijven.

Wie aan alle voorwaarden voldoet krijgt een verblijfsvergunning, of wordt genaturaliseerd tot Nederlander. Het is van groot belang dat een aanvrager de juiste informatie geeft. Als blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt, kan een verblijfsvergunning worden geweigerd of ingetrokken.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 08.00 – 15.00 uur onafgebroken
Vrijdag, zaterdag en zondag gesloten

Adres : Kaya Almirante Pedro. Luis Brion 12
IND algemeen telefoonnummer: +599 715 8330
E-mail adres: IND@rijksdienstCN.co
Website: www.rijksdienstcn.com

Emigreren naar Bonaire stap 2

De volgende stap is Burgerzaken. Als uw aanvraag tot een verblijfsvergunning is goedgekeurd ben je verplicht om je bij Burgerzaken in te laten schrijven. Hiervoor moet je de volgende originele documenten mee nemen, dus geen copien, TIP !! maak ze wel voor jezelf !

  • het document van de IND waarin staat dat u een verblijfsvergunning is verleend
  • een paspoort;
  • geboorteakte (niet ouder dan 12 maanden);
  • huwelijksakte (niet ouder dan 6 maanden) indien van toepassing ook een echtscheidingsakte (niet ouder dan 6 maanden)
  • verklaring burgerlijke staat (niet ouder dan 6 maanden en indien niet eerder gehuwd)
  • een verhuisbericht/bericht van uitschrijving (niet ouder dan 3 maanden, en alléén wanneer men vanuit het koninkrijk komt!)

Let op: Als je wel Nederlander bent maar geboren in een ander land moet er een apostille of legalisatie stempel staan, afhankelijk van het land van geboorte/ huwelijk/ echtscheiding/ overlijden. Als je twijfelt omtrent de vereiste apostille of legalisatie kun je contact opnemen met de afdeling Burgerzaken of de Nederlandse ambassade in je land van herkomst.

Als je ingeschreven bent wordt er bij Burgerzaken een identiteitsbewijs (sedula) voor je gemaakt. Burgerzaken kun je vinden op

Kaya Neerlandia 40
Telefoon : 717-2211
Website : Burgerzaken Bonaire

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag van  08.00 uur – 15.00 uur
Vrijdag alleen op afspraak
Zaterdag en zondag is Burgerzaken gesloten.

Deel dit artikel