Nieuws van Bonaire

Wereld Hartdag

Kralendijk – Op 29 september wordt wederom wereldwijd de Wereld Hartdag gevierd. De World Heart Foundation heeft de Wereld Hartdag ingesteld om mensen en overheden in te lichten over de oorzaken en gevaren van hart en vaatziekten. Hart en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Per jaar sterven ongeveer 17,5 miljoen mensen hieraan.

De World Heart Foundation wil met de “Wereld Hartdag” een drastische verandering hierin aanbrengen door overheden bewust te maken en hen te stimuleren om acties te ondernemen ter preventie van hart- en vaatziekten.

Het hoofdthema van dit jaar is: “Mijn hart, Jouw hart”.Het gaat erom dat je tegen jezelf, de mensen om wie je geeft en tegen de rest van de wereld zegt: wat kan ik nu doen om beter voor mijn hart…en jouw hart te zorgen?

Dit jaar heeft iedereen, volwassenen en jongeren, de kans om een belofte te doen; een belofte om gezonder te koken en te eten, om meer water te drinken, om meer te bewegen en om te stoppen met roken. We worden allemaal opgeroepen om elkaar te helpen om de gekozen belofte toe passen in ons dagelijks leven.

De afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire werkt in het kader van haar kerntaak ziektepreventie en gezondheidsbevordering aan verschillende programma’s om de Bonairiaanse bevolking bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl.Samen met scholen voor PO en VO werken we aan de “Gezonde school” en “JOGG” programma’s. Deze programma’s zijn primair gericht op de bewustwording van jongeren en natuurlijk ook op ouders en leerkrachten, die de jeugd moeten helpen en stimuleren.

De gedeputeerde van volksgezondheid dhr. E. Cecilia wil iedereen aansporen om in het kader van zelfredzaamheid zelf actie te ondernemen om hart- en vaatziekten, maar ook andere chronische ziekten te voorkomen.

Kom in actie! Maak jezelf een belofte en pas dit toe en werk aan een gezonde leefstijl.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo