Kunst, Cultuur en muziek

Boneiru Nos Orguyo

Boneiru Nos Orguyo

IVA belicht het belang van ‘Boneiru Nos Orguyo’, door nadruk te leggen op het waarom we trots moeten zijn om op Bonaire te wonen.

Rocargo

Met het belang van het behoud van de cultuur van ons eiland in gedachte wil IVA (Initiatief Visie Aktie) van de viering van Dia di Rincon gebruik maken om wederom te belichten waarom wij trots mogen zijn om op dit prachtige stukje rots te wonen.

Wij, als de bevolking van Bonaire, kunnen zoveel positieve veranderingen teweegbrengen voor onszelf maar daarmee ook voor de gehele bevolking van Bonaire. Wij zijn immers samen verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan de (economische) ontwikkeling van ons dushi Bonaire.

Zoals reeds bekend wordt IVA gevormd door een groep inwoners van Bonaire die op diverse terreinen binnen de gemeenschap, projecten en processen, welke bijdrage aan een positieve ontwikkeling voor Bonaire, initiëren, steunen en verwezenlijken.   

IVA heeft geconstateerd dat Bonaire momenteel kampt met uitdagingen op diverse terreinen en dat de sleutel om deze uitdagingen te confronteren ligt in de manier hoe iedere individuele burger van Bonaire zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van Bonaire.

Met het oog hierop is het idee voor de lancering van het project ‘Boneiru Nos Orguyo’ geboren. Binnen de groep van IVA leefde een gevoel van gemis van sterk verbondenschap binnen onze samenleving. Daarom is het idee ontstaan om een bewustwordingscampagne te starten welke de vele mogelijkheden van ons eiland belicht en om te benadrukken dat we trots mogen zijn, sterker nog, moeten zijn, om dit prachtig stukje rots ‘thuis’ te mogen noemen.

In september 2014 is het project ‘Boneiru Nos Orguyo’ gelanceerd door IVA in samenwerking met TELBO, MCB en WEB. 

Het voornaamste doel van het project is steeds geweest om bovenbeschreven idee onder de bevolking van Bonaire te stimuleren en om het bewustzijn met betrekking tot de vele rijkdommen die wij als inwoners van Bonaire bezitten te vergroten.

Onze cultuur, onze leefomgeving en onze mensen.

Wij maken allen deel uit van Bonaire en ieder van ons kan op zijn of haar eigen manier bijdragen aan het behoud van dit paradijs op aarde.

We zijn rijk in natuur, rijk in cultuur en rijk in talent. Bonaire heeft een rijke geschiedenis en haar mensen hebben steeds een gerenommeerde rol gespeeld.

Voor de campagne van ‘Boneiru Nos Orguyo’ is gekozen voor drie thema’s waaruit de karakteristiek van Bonaire sterk tot uitdrukking wordt gebracht. Deze thema’s zijn cultuur, de zee en landschap.

Dit omdat de zee en het landschap steeds van grote invloed zijn geweest op de draagkrachtige Bonairianen.

Met behulp van een enquête is aan de bevolking van Bonaire gevraagd wat maakt dat zij trots zijn om op Bonaire te wonen. De resultaten waren onder meer de stabiliteit, de rust, de nederigheid oftewel bescheidenheid, de vriendschappelijkheid, de lage criminaliteit, de natuur en onze cultuur.

Op 30 april 2016 wordt de Facebook pagina van ‘Boneiru Nos Orguyo’ gelanceerd. Deze zal dienen om informatie te delen met het doel om onze gepaste trots verder te ontwikkelen en te cultiveren.

Un Felis Dia di  Rincon. 

Deel dit artikel