Nieuws van Bonaire

In totaal 21 wegen aangepakt bij herstel wegennet Bonaire

KRALENDIJK – Maar liefst 21 openbare wegen zullen onderhanden genomen gaan worden in de volgende fase van het wegherstel op Bonaire. 

Deze week wordt een begin gemaakt met de aanpak van diverse wegen. De start van de derde fase van wegherstel aan de Kaya Korona zal daarbij in het oog springen, omdat het gaat om één van de belangrijkste verkeersaders op het eiland. Naast de Kaya Korona worden ook diverse straten in Antriol, Tera Korá en Belnem aangepakt, terwijl er ook nog een stuk van de Gouverneur Debrotweg zal worden hersteld. 

Op maandagochtend werd in een persconferentie van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), de directie R&O en aannemer BWM de nodige informatie gegeven over het project. “We zijn blij dat we kunnen beginnen met de werkzaamheden voor fase 3 van Kaya Korona. We hebben eerder al fase 1 en 2 afgerond. Nu gaan we verder met de derde en laatste fase”, aldus gedeputeerde Hennyson Thielman van Infrastructuur. Volgens de gedeputeerde kan met name het herstel aan de Kaya Korona wel verschillende maanden duren en zal dit zeker de nodige overlast met zich mee brengen. “Een noodzakelijk kwaad, maar ook nodig en de moeite waard”, meende Thielman. 

Roy Martina van het directoraat R&O gaf informatie over het budget en de materialen die gebruikt zullen worden voor de werkzaamheden. Er zijn de afgelopen tijd al tests uitgevoerd en die hebben positieve resultaten opgeleverd. We zullen niet alleen gebruikmaken van nieuwe materialen, maar ook van gerecycled materiaal. In totaal zullen 21 wegen onder handen worden genomen”, aldus Marina. 

Fundering

Tot slot gaf Norvil Bartholomeho van BWM enige uitleg over hoe het bedrijf te werk zal gaan: “Op 25 juli beginnen we met het markeren van het gebied om een goed idee te hebben van de fundering. Op dinsdag wordt een deel van Kaya Korona afgesloten. Het gaat overigens niet alleen om het opnieuw asfalteren. Er zullen onder het wegdek ook extra waterleidingen worden aangelegd om in de toekomst over voldoende capaciteit te beschikken”, aldus Bartholomeo.

De Kaya Korona zal gedeeltelijk afgesloten vanaf 26 juli 2023 tot en met eind augustus 2023

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo