Nieuws van Bonaire

Rijksvertegenwoordiger komt eindelijk in actie en tikt BC Bonaire en Saba op de vingers

KRALENDIJK- Plaatsvervangend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond is dan eindelijk toch in actie gekomen en eist een plan van aanpak van de bestuurscolleges van Bonaire en Saba als het gaat om de publicatie van BC-besluiten. 

“Transparantie en het afleggen van verantwoording zijn essentieel voor goed openbaar bestuur en voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Dat is ook de reden dat er regels zijn afgesproken over het openbaar maken van besluiten van overheden, waaronder ook voor de besluiten van de bestuurscolleges van de Openbaar Lichamen Bonaire; Saba en Sint-Eustatius. Deze regels zijn onder andere neergelegd in de WolBES en de Bekendmakingswet”, schrijft Helmond in zijn brief. 

Helmond geeft ook aan tijdens het recente VNG-congres door diverse raadsleden te zijn benaderd die hun zorgen uiten over het feit over de moeizame dan beperkte informatiestroom vanuit het bestuurscollege richting de eilandsraad.

Daarnaast merkt Helmond op dat het niet alleen van belang is de respectievelijk eilandsraden te informeren, maar zeker ook de burgers. “Naast de informatievoorziening naar de eilandsraad is het van belang dat de inwoners, bedrijven en organisaties op de eilanden op transparante wijze kennis kunnen nemen van de besluiten die door het bestuurscollege warden genomen”.

Plan van aanpak

Helmond eist nu, hoewel vriendelijk geformuleerd, dat de beide bestuurscolleges met een plan van aanpak om de situatie te verbeteren. “Gezien het belang van een spoedige implementatie verzoek ik u het plan van aanpak graag vóór 1 oktober 2023 met mij te delen. Ik realiseer me dat dit specialistische materie betreft. Mocht ik u kunnen faciliteren in dit proces door kennis of capaciteit ter beschikking te stellen dan ben ik graag bereid hierover met u in overleg te treden.”

Deel dit artikelRocargoRocargo