Nieuws van Bonaire

Workshop ‘Samenwerken aan geletterdheid’

Het Openbaar Ministerie (OM) BES organiseerde in samenwerking met Fundashon Forma op 29 mei 2018 de workshop “Samenwerken aan geletterdheid”. Medewerkers van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) en het Veiligheidshuis (VHH) namen deel aan deze workshop.

De samenleving vraagt steeds meer dat de mens goed geïnformeerd is. Geletterdheid is noodzakelijk om dagelijkse informatie, die essentieel is in het leven, te kunnen begrijpen.

Rocargo

Laaggeletterdheid betekent dat de persoon niet voldoende kan lezen of schrijven om zijn dagelijkse taken te kunnen uitvoeren. Ook het begrijpen/ plaatsen/organiseren van informatie kan voor de laaggeletterde een probleem zijn. Dat kan leiden tot allerlei vormen van frustraties. Beperkt geletterdheid komt voor in verschillende vormen/gradaties. Beperkt geletterdheid heeft op sociaal en economisch gebied impact op de samenleving.

Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen een kwetsbare groep in de gemeenschap zijn. De kans dat een laaggeletterde in aanraking kan komen met politie en justitie is groter. Beperkt geletterdheid heeft dus ook gevolgen voor de criminaliteit op Bonaire.

Met deze workshop wil het Openbaar Ministerie BES dat de deelnemers worden geïnformeerd over dit onderwerp. Ook de politie en het justitiële keten deelt dagelijks (al dan niet schriftelijk) informatie met personen en moet zich ervan bewust zijn dat niet iedereen die informatie (even goed) begrijpt.

Tijdens deze workshop gaf de directeur van Fundashon Forma een presentatie over laaggeletterdheid. Onderwerpen zoals wat is laaggeletterdheid en analfabetisme, hoe herken je laaggeletterdheid, hoe breng je dit onderwerp ter sprake komen aan bod. Hierna wordt door de medewerkers van het OM, KPCN, VHH en SRCN tijdens een brainstorm sessie afspraken gemaakt over hoe de keten in de toekomst zal omgaan met dit onderwerp in hun dagelijks werk.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo